Siden 2015 har 20 lærlinger tatt fagbrevet etter lærlingtiden på Follafoss-selskapet. Blant dem er Jørgen Thunsør (21) fra Verrastranda i Verran kommune.

- Her får jeg jobbe med mye forskjellig, og ingen dager er like. Jeg trives veldig godt her, sier Thunsør.

Lokker de lokale

Han fikk fast jobb som industrimekaniker i bedriften i begynnelsen av 2017, etter å ha fullført lærlingtiden.

- Jeg er glad for å ha fått en jobb i hjembygda, så slipper jeg å flytte, sier han og legger til at de fleste kompisene har flyttet ut av bygda.

FollaCell ble kåret til årets lærlingbedrift i 2015, og i dag har de seks aktive lærlinger. Flere av dem er, i likhet med Thunsør, lokale. Emil Kulstadvik (19) fra Malm er en av dem.

- I hjertet av bedriften, altså verkstedet, er jo alle fra Malm, sier han og erter personalsjef Tanja Tangstad, som er fra Follafoss.

Opptatt av rekruttering

Tangstad forteller at de er svært opptatt av rekruttering, både for bygda sin del, men også med tanke på den høye gjennomsnittsalderen i bedriften.

- Til våren får vi to lærlinger til.

Sammen med Geir Malmo, som har ansvar for lærlingene, forteller de at de går aktivt til verks for å rekruttere lærlinger .

- Vi har et veldig godt samarbeid med den videregående skolen, men også med grunnskolen og barnehagene. De får komme hit på utplassering og arbeidsskygging, og også bare for å se.

Eneste i landet

Totalt er det 51 ansatte på Folla-Cell, og der er alle lokale bortsett fra én. De er de eneste i landet som lager kjemisk termomekanisk tremasse.

- Det vi produserer blir brukt i mange forskjellige kartonger. Det er stoffet som ligger under det glatte stoffet, forklarer de, mens de viser fram pappen til en tannkremtube som et eksempel.

Selskapet produserte 132 000 tonn med denne tremassen i 2016, og sender til Europa og Asia. De omsetter for omtrent 446 millioner kroner i året.

Mistet hjørnestensbedrifta

På tross av den lyse framtida til bedriften har det ikke alltid gått på skinner. Fra 1989 eide Södra Cell selskapet, helt til de la ned i 2012. Bjørnar Svendsen var en av dem som arbeidet på Folla Cell på det tidspunktet

- Jeg fikk jobb på nabobedriften Folla Tech, men jeg var en av de første som kom tilbake året etter da driften ble startet opp igjen.

Selv om bygda bar preg av nedleggelsen, holdt Bjørnar motet oppe.

- Vi trodde jo at den kom tilbake, og det gjorde det jo i løpet av kort tid.

Redningen ble det østerrikske selskapet Mayr Melnhof Karton, og i løpet av noen måneder var nesten alle ansatte tilbake.

- FollaCell er veldig viktig for bygden og kommunen. Da bedriften var nedlagt var det stille her, og folk måtte ut av bygda for å få seg jobb, sier den nyansatte Thunsør.

Mange trusler i bygda

Både han og Kulstadvik ønsker å bli værende i bygda.

- Jeg har bodd andre steder mens jeg har gått skole, og det har vært helt greit. Men det ble kjedelig etter arbeidsdagen var over, sier Kulstadvik, og legger til at alle kompisene også bor i Verran.

Jobben deres er i all hovedsak å sørge for at maskineriet går som det skal.

- Maskinene her går 355 dager i året. De står bare stille to dager i jula, og ei uke med maskinstopp på høsten, forteller personalsjefen, som har også jobbet i bedriften da hun var på alder med dagens lærlinger i sommervikariat.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter

foto
Stor arbeidsplass: FollaCell satser på rekruttering både for å holde ungdommen i bygda, men også for å sørge for rekruttering til bedriften. Jørgen Thunsør og Emil Kulstadvik inspierer det store verkstedet som utgjør arbeidsplassen deres. Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth
foto
Pendler. Petter Kristoffersen er også lærling i FollaCell. Han pendler fra Beitstad og jobber med overvåkning av maskinene. Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth
foto
Glad i hjembygda. Jørgen Thunsør (21), har fått fast jobb som industrimekaniker, etter at han tok lærlingetiden sin på FollaCell. Han er glad han slipper å flytte fra Verran. Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth
foto
Fortsatt lærevillig. Bjørnar Svendsen har jobbet på FollaCell AS både før og etter nedleggelsen. Han har også tatt et nytt fagbrev, etter han tok det første for 30 år siden. - Det er viktig at vi også utvikler oss, sier han og Tangstad. Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth
foto
Vunnet priser. FollaCell har blitt årets lærlingbedrift i 2015, og i fjor ble de kåret til årets IA-virksomhet. En pris som går til de som sørger for et inkluderende arbeidsliv. Forteller Geir Malmo, ansvarlig for lærlingene. Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth