Fra før av har ti andre Ap-fylkeslag, blant annet Oslo og Akershus, stemt for forslag som innebærer vern.

- Flertallet rår. Jeg er uenig, og støtter det fornuftige kompromisset vi kom frem til på landsmøtet i fjor, sier Trond Giske (Ap) om søndagens vedtak.

- Det er sterke motstridende interesser her, slår den tidligere nestlederen fast.

Det var dissens da redaksjonskomiteen la frem sitt forslag rundt det betente spørsmålet om oljeboring og konsekvensutreding av Lofoten. I flertallets innstilling heter det: «Trøndelag Arbeiderparti vil vedta varig vern mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.»

Les også: - Nå står kampen om Ap's sjel

- Spikeren i kista

Saken ble vedtatt med 127 mot 95 stemmer. Dette er det en klar seier til AUF og også tidligere Sør-Trøndelag Ap.

- Dette er spikeren i kista for kompromissforslaget fra forrige landsmøte. Nå skal Ap bli en garantist for et oljefritt LoVeSe, sier AUF-fylkesleder Julie Indstad Hole.

Dermed har alle disse fylkeslagene gått for mer vern enn Ap's nåværende politikk: Oslo, Akershus, Sogn og Fjordane, Hedmark, Østfold, Buskerud, Troms, Vestfold, Oppland og Møre og Romsdal. Trøndelag Natur og Ungdom jubler over vedtaket:

- Dette er noe vi ha jobbet med i mange år og vi er veldig glade for at de setter miljøet først, sier leder Frida Myklebust Amdahl.

Også SVs Lars Haltbrekken er glad:

- Nå er det bare å krysse fingrene for at Arbeiderpartiet sikrer noen av våre mest sårbare havområder mot oljeboring på sitt landsmøte neste år. Lofoten, Vesterålen og Senja er vårt felles matfat, skriver han i en e-post.

Gjermund Gorset, leder i Trondheim AUF (i blå jakke) og leder i AUF Julie Indstad Hole i Trøndelag AUF.

Dissens fra nordtrøndere

En dissens ved to av redaksjonskomiteens medlemmer - fylkespolitiker May Britt Lagesen og stortingsrepresentant Arild Grande - ønsket å gå inn for det kompromisset som Ap-ledelsen fikk gjennomslag for under landsmøtet i fjor.

Det innebærer blant annet å sette i gang en konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet innenfor Nordland 6, men åpne for petroleumsfrie soner som ivaretar særskilt viktige områder av Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Dere vet hvor krevende situasjon vi har med fagbevegelsen etter Acer-saken. Når Ap ikke lenger oppleves som en garantist for industriarbeidsplasser, da gjør vi oss selv irrelevante. Skal vi nå fremme en ny sak, som er minst like splittende? sa Grande fra talerstolen da han presenterte dissensen.

Den nyvalgte lederen i Trøndelag Ap kommeterer vedtaket:

- Det var ikke nødvendig ta stilling til en så konfliktfylt sak i dag. Men når vedtaket er fattet, forholder jeg meg til det, sier Anne Marit Mevassvik.

Flere snudde

Nå nyvalgt nestleder i fylkespartiet Per Olav Hopsø gikk for varig vern, selv om han i fjor på landsmøtet stemte for ledelsens kompromiss.

- Ja, det var et kompromiss som kom på bordet, og der og da synes jeg det var fornuftig. Men nå ser jeg at det er riktig i et miljøperspektiv og også viktig at vi tar et klart standpunkt. Det betyr ikke at vi er imot olje- og gassnæringa, sa Hopsø før avstemmingen.

Dette gjorde også fylkesordfører Tore O. Sandvik det rimelig klart da ha før årsmøtet proklamerte at han har skiftet syn, og går for varig vern av LoVeSe, nærmest for å sikre oljenæringas videre fremtid.

Hole ser frem mot å ta vedtaket til landsmøtet.

- Jeg er veldig glad for at Tore har snudd, og at vi nå har et krystallklart vedtak fra fylkesårsmøtet om vern av hele LoVeSe. Flere andre store fylkeslag har gjort det samme, sier Hole.

Mens Tore O. Sandvik gikk for varig vern, har partisekretær Kjersti Stenseng et annet syn på saken.

- Viktig næring

I innstillingen skriver komiteen:

«Norsk olje- og gassnæring skal være en viktig næring for Norge i flere tiår framover. Fellesskapets netto inntekter fra olje og gass var 180 milliarder kroner i 2017, og nesten 200 000 mennesker er grovt regnet sysselsatt i olje- og gassnæringen. Samtidig som olje- og gassnæringen er svært lønnsom, utvikler den også kunnskap og teknologi Norge kan bruke for skape nye næringer i det grønne skiftet. Ikke minst i havrommet. Det er viktig at Norge har langsiktige strategier for å stimulere til denne omstillingen .

Les også: Trondheim Ap med nytt forslag om sextrakassering

Likefullt som det er viktig å legge til rette for norsk olje- og gassnæring, er det viktig å stille krav og begrensninger hvor andre samfunnsmål anses som viktigere. LoVeSe er ett slikt område. Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja vil føre til naturinngrep i et av verdens mest sårbare havområder som blant annet er et av våre viktigste gyteområder for fisk.

Arbeiderpartiet kan ikke være partiet som går i front for store naturinngrep i sårbare områder. Nordområdene er viktige biologiske områder og forvaltningen av områdene må være i tråd med naturens bæreevne. Dette betyr varige petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det er fortsatt behov for nytt leteareal, ny produksjon og bedre utnyttelse av eksisterende felt, før rørene går tomme fra Norskehavet og sørover. Nye letemodeller kan også avdekke nye funn, slik man opplevde med giganten Johan Sverdrup, som i flere tiår lå uoppdaget foran nesetippen på selskapene.»

Anne Marit Mevassvik ble valgt til fylkespartiets leder på Hell søndag. Samtidig vedtok de å gå for varig vern av Lofoten.

PS:

Anne Marit Mevassvik fikk søndag trampeklapp av salen da hun ble valgt til leder i Trøndelag Ap, et verv hun har hatt en kort stund allerede. Per Olav Hopsø ble valgt med tilsvarende applaus som nestleder i Norges største Ap-fylkeslag.