I Norge er leger i snitt 42 år gamle når de får fast jobb. Etter 6-års legeutdanning på universitet, halvannet års turnus og legeautorisasjon, starter spesialistutdanningen. Fagspesialiseringen kan ta fra fem til mer enn ni år.

- I 1985 hadde 25 prosent av norske leger i spesialisering fast jobb. I dag har kun fem prosent i samme kategori fast jobb. Det er et kraftig fall, påpeker lege og tillitsvalgt for Yngre legers forening, Frode Manstad-Hulaas ved St. Olavs Hospital.

Kan miste jobben

Han legger til at blant legene, som er i spesialisering ved St. Olavs Hospital, er det ingen som har fast ansettelse. Manstad-Hulaas er i sluttfasen av sin spesialisering i radiologi. Etter endt utdanning er han fremdeles ikke sikret fast jobb , og han kan i verste fall ende opp uten jobb når han har fått spesialistpapirene. Dette til tross for at han er 40 år gammel og fikk legeautorisasjon for 12 år siden.

- Når så mange av legene går i midlertidige stillinger over tid, fører det til usikkerhet både for dem selv og pasientene. Vi vet at mange leger, som ikke har fast arbeid, kvier seg for å rapportere om kritikkverdige forhold, fordi de er redde for å miste jobben. Dette går ut over pasientsikkerheten, påpeker Manstad-Hulaas.

Hans kollega Guro-Marte Gulstad (34) tar spesialutdanning i indremedisin. Hun er også foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening ved St. Olavs Hospital.

- Om man ikke får jobb etter spesialistutdanning, må man begynne på nytt i et annet spesialiseringsløp. Da får man ikke brukt sin spesialkompetanse. Dette er svært dårlig samfunnsøkonomi, påpeker Gulstad.

- Lite vilje til oppvask

Leder for Yngre legers forening i Norge, Johan Torgersen, opplever at det er lite vilje til å endre på ansettelsesvilkårene for leger.

- Andelen leger, som ikke har fast jobb, øker. Det blir ikke bedre, men verre. Det er ikke vilje, verken blant politikere eller arbeidsgiverrepresentanter, til å rydde opp. Daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sa i 2010 at hovedregel også for leger i spesialisering skulle være fast ansettelse. Siden den gang har ingenting skjedd. Vi har nå store forhåpninger til den nye helseministeren, sier han.

Torgersen mener i likhet med St. Olavs-legene Gulstad og Manstad-Hulaas at for mange midlertidige ansettelser til slutt går ut over pasientene. Han sier at flere leger mister jobben etter fullført spesialistutdannelse.

- Mange får ikke jobb innen faget de har spesialisert seg i. Etter å ha brukt opptil ti år av livet sitt på å spesialisere seg, ender flere opp med å videreutdanne seg i ett nytt fag. Dette er samfunnsøkonomisk katastrofalt, mener Torgersen.

- Blir truet

Han tror flere sykehus spekulerer i å ha så mange midlertidige ansatte.

- De kan pålegge dem mer ugunstig arbeidstid, ekstravakter eller overtid. Vi vet også at midlertidige ansatte har blitt truet med at de mister jobben, om de viser misnøye med organiseringen, arbeidsmiljøet eller pasientbehandlingen. I andre sektorer klarer man å drive kontinuerlig kompetanseheving med folk i fast arbeid. Det er merkelig at dette ikke skal være mulig i helsesektoren, sier Torgersen.

Han mener den omfattende midlertidighetsbruken virker negativt inn på sykehusdriften på mange måter.

- Det må være i helseministerens interesse, som eier av sykehusene og øverste ansvarlig, å rydde opp i dette når arbeidsgiverne ikke vil eller makter.

Bevisst politikk fra St. Olavs

Sykehusdirektør Nils Kvernmo ved St. Olavs Hospital sier at midlertidig ansettelse av leger som er under spesialisering, har vært bevisst politikk fra sykehusledelsens side.

- Vi har vært forsiktige med faste ansettelser blant annet fordi vi ikke vil blokkere utdanningskapasiteten. Vi trenger stillinger som etter hvert blir ledige, slik at nyutdannede leger kan få praksis og spesialisere seg. De har full lønn, samtidig som de er under utdannelse, forklarer han.

Samtidig har Kvernmo merket seg helseministerens utsagn om at flere leger skal være fast ansatt. Derfor vil sykehuset arbeide i den retning.

- Vi vil få en større prosent fast ansatte de neste årene. Men dette har også sammenheng med tariffavtalen mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter. Arbeidsgiverne mener at hvis vi skal gi flere leger fast ansettelse, må tariffavtalen endres, sier sykehusdirektøren.

- Midlertidig ansatte leger mener at det til slutt vil gå ut over pasientene at så få er fast ansatt?

- Nei, dette handler nok mest om legenes arbeidsvilkår. Jeg har hørt noen si at midlertidig ansatte er mer servile. Jeg vil oppfordre dem til å si fra, uansett hvilken type ansettelse de har, sier Kvernmo.

foto