- Vi ser at barn begynner å bruke nettet mye tidligere enn før, sier Thomas Haugan-Hepsø, seniorrådgiver i Medietilsynet.

Smarttelefonene betyr at barna har mye større nettilgang, og bruker sosiale medier i mye større grad enn tidligere. Da er det naturlig å tenke at de også utforsker sex og seksualitet på nett tidligere.

LES PÅ PLUSS: - Seksualundervisningen i skolen starter for sent

- Gir du et barn en smarttelefon, så har du faktisk gitt barnet ditt en avansert datamaskin. Som forelder har du derfor et stort ansvar, sier han.

Den europeiske undersøkelsen EU-Kids Online viser at en tredel av barn i alderen 9–16 har sett porno det siste året. Medietilsynet i Norge har undersøkt pornobruken i aldersgruppen 9–11 år, men har bare spurt foreldrene, ikke barna.

Åtte prosent sier at barna deres har kommet over pornosider på internett. Undersøkelser blant eldre barn viser at foreldre ofte ikke kjenner til barnas befatning med porno.

Haugan-Hepsø påpeker at det blant foreldre til 9-12-åringer er bekymring knyttet til internett og tilgjengeligheten til pornografisk innhold.

- Det viktigste er at foreldre og skole er involvert og engasjert i barnas nettliv, og at de tidlig snakker med barna sine om temaer som er viktige når du er ung og nysgjerrig. Vi sender barn og unge ut i et spennende landskap som først og fremst er laget av og for voksne. Da må vi være tydelige veiledere fra dag én, påpeker Haugan-Hepsø.

LES MER (PLUSS): Hvert tredje overgrep mot et barn begås av et annet barn

Krenkere ser porno

I Norden har JanusCentret i København jobbet lengst med å hjelpe barn som opptrer seksuelt grenseoverskridende og deres ofre.

- Vi ser at porno er et element i en del av sakene der barn forgriper seg på barn, men vi mangler statistikk. Det er ikke solid forskning som viser om det er noen sammenheng mellom pornokonsum og barns tilbøyelighet til å begå overgrep, sier direktør Mimi Strange. Men hun er bekymret over pornobruken blant barn.

- Jo yngre barna er, jo mer bekymret er vi. Hvis en 10-åring oppsøker porno, er det god grunn til å være bekymret, mens det er nok er ganske alminnelig blant 16-åringer. De yngste blir nærmest traumatisert av porno. De forstår ikke hva som skjer, og har ikke mulighet til å forstå. Barna får ingen seksuell opphisselse av det de ser.

JanusCentret har erfaring med at det er en stor risiko for at barn som bruker porno selv er blitt misbrukt av eldre, voksne eller andre.

- Tilgangen er en blitt en helt annen. Mens man før måtte lete og gjøre anstrengelser for å finne pornoblader, er det nå tilgjengelig i bilder og film med et par tastetrykk.

Ikke klar sammenheng

Sexolog Knut Hermstad ved RSVT Midt-Norge har jobbet med behandlingsopplegg for barn som har begått overgrep mot andre barn.

- Antagelsene om pornoens virkning er sterke, både blant forskere og andre. Men forskningen viser ingen klar sammenheng mellom porno, vold, seksuelle overgrep eller voldtekt. Problemet er at det ikke finnes god forskning på porno og små barn, sier Hermstad.

Hans erfaring er at barn som begår overgrep mot andre barn selv i mange tilfelle er offer, på en eller annen måte.

- De er barn i krise, emosjonelt og seksuelt. Porno er ingen selvstendig årsak, men andre sårbarhetsfaktorer i oppvekstmiljøet er viktigere. Det kan handle om omsorgssvikt, kanskje i form av vold og overgrep, grenseløshet, eller at de er dratt inn i noe de ikke er modne for. Mangel på nærhet og gode relasjoner til omsorgspersoner som har formet barnets adferd kan også ligge bak. Når disse barna utsetter andre barn for grenseoverskridende adferd, hopper de helst over gjerdet der det er lavest og går etter den som er nærmest, eller svakest, sier Knut Hermstad.

Holder hemmelig

Det kan være vanskelig for foreldrene å oppdage om barn er involvert i noe av seksuell karakter.

- Barn er veldig flinke til å holde på hemmeligheter. Særlig når det gjelder handlinger som dreier seg om sex. Det er sterke lojalitetsbånd mellom dem. Det sitter langt inne å si at man er mobbet, eller seksuelt krenket. Barn føler skyld for at de har vært delaktige. Kanskje tok de initiativ til noe som ble annerledes enn de hadde tenkt. Barn lever sine egne liv, skjult for voksenverden fortsatt, sier Hermstad.

foto
Knut Hermstad.
foto
Mimi Strange.