Kulturstien er først og fremst beregnet på bydelens eldre, som trenger en tilrettelagt gangsti for å kunne ta seg en spasertur, gjerne med rullator.

Folk på Saupstad trives, viser en fersk spørreundersøkelse. Gjennom Områdeløft Saupstad-Kolstad skal bydelen bli enda bedre å bo i. Aktive Saupstad er et delprosjekt under områdeløftet, der det etableres en rekke nye aktivitetstilbud. Allerede igangsatte tilbud skal gjøres bedre kjent. Omgivelsene skal tilrettelegges for aktivitet og bevegelsesglede.

Les også: Viktig trim for eldre

Torsdag åpner kulturstien ved Søbstad helsehus, like ved aktivitetshagen til helsehuset. Søbstad gård ligger på oversiden av stien.

Ønsker flere benker

– For mange eldre er det et tiltak bare å komme seg ut. Flere har etterspurt benker hvor de kan sette seg ned og hvile. For oss eldre er det en gledens dag når kulturstien offisielt åpner. Her kan vi spasere i naturskjønne omgivelser. For eldre er det viktig å opprettholde kondisjon og balanse, sier Helge Svedal (82) – talsmann for de eldre – og viser noen øvelser man kan gjøre.

Les også: Følger ungdomsdrømmen

Selv har han bodd på Saupstad i 25 år og vil ikke høre et stygt ord om bydelen han er blitt så glad i.

– Som fysioterapeut i Trondheim kommune jobber jeg med eldre, og ser daglig hvor viktig det er med helsefremmende tiltak, forteller Gustav Eilertsen-Bele, prosjektarbeider i Områdeløft Saupstad-Kolstad.

Han håper kulturstien kan stimulere til aktivitet for både bena og hodet, men at den også kan bidra til å ivareta bydelens identitet. Stien eller løypa er første del av et turløypeprosjekt som Trondheim kommune planlegger i samarbeid med bl.a. Trondhjems Turistforening. Stien skal føres videre inn i Bymarka, men for en fysisk sterkere målgruppe.

Et populært turmål

Helge Svedal sier kulturstien kommer til å bli et populært turmål for den godt voksne del av befolkningen. Den har allerede skapt forventninger.

Leder for Aktive Saupstad, fysioterapeut Astri Heide Vaskinn, understreker hvor viktig det er for helsen å være aktiv, men da må de fysiske forholdene legges til rette.

– Kulturstien er ett av tiltakene. I tillegg arranger vi svømmekurs og sykkelkurs for bl.a. innvandrerkvinner. Vi har også en aktivitetspark som vi planlegger å bygge, der beboerne på Saupstad trekkes aktivt med allerede under planleggingen, sier Vaskinn.

Den høytidelige åpningen av kulturstien vil bli foretatt torsdag av kommunaldirektør Morten Wolden. Da vil navnet på stien bli offentliggjort. Vinneren av navnekonkurransen blir da kåret.

Les også: Tuberkulose-test på Kolstad skole

Stylter og basse

Etter snorklipp, historisk vandring og enkel bevertning blir det aktiviteter for barna, med spesiell oppmerksomhet rettet mot gamle leker, som å gå på stylter og spille basse.

Det jobbes med å etablere en ordning der beboere ved Søbstad helsehus får følge på stien av frivillige. Det skjer i samarbeid med Saupstad frivillighetssentral. Tilbudet vil komme i tillegg til at personalet ved helsehuset kan bruke stien i den daglige oppfølgingen av beboerne.

Kultursti: Torsdag åpner Trondheim kommune en ny kultursti på 610 meter på Saupstad. Beboer Helge Svedal sier de eldre har etterlyst et slikt tiltak. Prosjektleder har vært fysioterapeut Gustav Eilertsen-Bele. Foto: Jonas Bjørkli
I aktivitet: Områdeløft Saupstad-Kolstad satser mye på at bydelens innbyggere skal komme seg ut i friluft. F.v: tiltaksleder Gustav Eilertsen-Bele, beboer Helge Svedal, prosjektleder Astri Heide Vaskinn og programleder Hilde Våbenø Markussen. Foto: Jonas Bjørkli