I forrige uke var Svein Fløttum på vei til fjøset på gården i Singsås i Midtre-Gauldal da to snøskutere kjørte inn på gårdsplassen.

- Ba de ha seg vekk

Da han så at det var folk fra Statens naturoppsyn ble han provosert.

- De har ikke myndighet til å ta seg til rette på min innmark og heller ikke på min gårdsplass, så jeg ba dem ha seg vekk fra eiendommen min. Det står klart i naturoppsynsloven at de ikke har myndighet til å ta seg til rette på ei hustomt eller på en gårdsplass. De mente derimot at de hadde myndighet til å være der ettersom de undersøkte et grovt lovbrudd. De hadde mistanke om ulovlig skuterkjøring og hevdet de hadde fulgt spor fra Henddalen naturreservat inn til gårdsplassen min, forteller Fløttum.

Fløttum benytter snøskuter i næringen sin som gårdbruker i Midtre-Gauldal. Foto: Privat

Fikk bot på 500 kroner

Deretter oppsto det ifølge Fløttum en heftig krangel mellom han selv og en av oppsynsmennene.

- Han begynte å ta bilder av en annen snøskuter som sto på tomta mi, noe jeg prøvde å hindre han i. Da ba han kollegaen sin kontakte politiet for å få assistanse. Jeg gikk deretter i fjøset for å roe meg ned. Da jeg kom ut igjen fortsatte krangelen. Etter en stund dro de, men de hadde ikke dratt så langt. Da jeg skulle kjøre opp skogsveien min litt senere sto en av dem der alene og ventet. Da ba han om å få se førerkortet mitt. Dette bruker jeg ikke å ha med meg i skogen og han ga meg et gebyr på 500 kroner. Han sa også at jeg ville bli anmeldt for ulovlig skuterkjøring, uten at jeg vet hva slags kjøring han siktet til, forteller Fløttum.

Her skriver SNOs representant et gebyr for manglende førerkort. Fløttum tolket situasjonen slik at han også ble anmeldt for ulovlig snøskuterkjøring.

- Uniformert snøskuterhater

Gårdbrukeren forteller at han bruker snøskuter i næringsøyemed og dermed ikke trenger noen spesialtillatelse for å kjøre på sin egen innmark eller på skogsveier.

- Den dagen SNO kom skulle jeg i skogen for å blinke ut tømmer. Ellers bruker jeg skuteren til og fra setra for å drive vedlikehold om vinteren, og i forbindelse med jaktnæring, forteller Fløttum, som sier han både ble redd og skremt av episoden.

- Oppsynsmannen oppførte seg som en uniformert snøskuterhater som trakasserte meg i over en time. Han bruker ei makt han egentlig ikke har til å skremme folk til å tro de har gjort noe forferdelig galt. Jeg prøvde å forklare han at det er mulig å bruke skjønn, men det er ingen argumenter som fungerer. SNO, som egentlig er en god ting, får et omdømmeproblem når de har en slik person i front, mener Fløttum, som selv har samarbeidet med SNO flere ganger.

Frykter stor bot

Etter episoden dro han selv ut for å prøve å finne ut hvilke snøskuterspor SNO hadde henvist til. Etter den turen kontaktet han politiet.

- Jeg fant ingen spor som tydet på at noen hadde drevet med tullekjøring fra min eiendom eller i naturreservatet. Det ville jeg ha politiet til å komme og bekrefte. Dessverre hadde de ikke mulighet til å komme. Nå frykter jeg jeg ender opp med ei klekkelig bot for noe jeg egentlig ikke skjønner hva handler om, sier Fløttum.

En ordinær kontroll

Den omtalte oppsynsmannen ønsker ikke å uttale seg om den konkrete hendelsen og henviser til direktør Pål Prestrud i SNO for kommentarer.

- Denne hendelsen fant sted under en helt ordinær kontroll av motorferdsel i utmark som SNO jevnlig utfører over hele landet. Våre folk var denne dagen ute på en oppsynsrunde på bakgrunn av tips om ulovlig skuterkjøring i Henddalen naturreservat. De kom over spor etter ulovlig kjøring i reservatet, og valgte å følge sporet med tanke på å kunne forebygge ytterligere kjøring i naturreservatet. Sporene førte til en eiendom i Singsås, forklarer Prestrud.

Direktør i Statens naturoppsyn, Pål Prestrud, mener at oppsynsmennene hadde full rett til å oppholde seg på eiendommen i Singsås.

SNO-direktøren ønsker ikke å kommentere påstandene Fløttum kommer med i detalj, men mener oppsynsmennene var i sin fulle rett til være på Fløttums eiendom, og henviser til naturoppsynsloven og bestemmelser i naturmangfoldloven.

- Våre folk opptrådte på bakgrunn av den myndigheten de har som naturoppsyn, fastslår Prestrud.

Tror ikke på påstander om ufin oppførsel

Han bekrefter at en person ble ilagt et gebyr på 500 kroner fordi han ikke hadde med seg førerkort under kjøring med snøskuter. SNO har enda ikke tatt stilling til om Fløttum også vil bli anmeldt for ulovlig kjøring.

Direktøren fester liten tillit til Fløttums påstander om ufin oppførsel og trakassering fra SNOs representanter under kontrollen.

- SNO legger vekt på at oppsynspersonellet skal opptre slik at de oppnår tillit og respekt. Det innebærer blant annet å opptre med høflighet og ro i enhver situasjon. Jeg har ingen grunn til å tro noe annet enn at det gjorde de også i dette tilfellet, sier direktør Prestrud.

Svein Fløttum hevder at SNO ødela ungskog og planter da de kjørte på eiendommen hans. Foto: privat

Vurderer å anmelde SNO

Svein Fløttum har klaget hendelsen inn til SNO, men vurderer også å gå til anmeldelse.

- Jeg vurderer å anmelde dem fordi de gikk utover sine fullmakter. De har brutt sine egne lover og retningslinjer, men jeg avventer et svar på klagen før jeg bestemmer meg, sier Fløttum.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.