Seks milliarder til nytt forskningssenter i Trondheim

foto