- Vi står på det vi har sagt. Samarbeidspartiene må gjøre et valg, sier frontfigur for SV i Trondheim, Ottar Michelsen, etter at Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande presenterte en felles regjeringsplattform søndag ettermiddag.

- Ap har jo vært tydelig på at de står på avtalen som er inngått. Så da betyr det at dere går ut?

- Ja, det gjør det. Vi må ha noen dager på oss nå. Mandag vil jeg skrive brev til de andre gruppelederne og i løpet av uka vil dette være avklart.

- Hva vil stå i brevet?

- Hovedbudskapet er at forutsetningene er endret betydelig etter at vi signerte Granåsen-erklæringen, og vi tolker det som står der ganske så forskjellig. Noen sier at det er søkt at vi går ut av et samarbeid i Trondheim fordi Venstre går inn i regjeringen. Men etter å ha lest raskt gjennom Jeløya-plattformen, ser jeg raskt en rekke punktersom vil få store konsekvenser for Trondheim. Det første er familiegjenforening. Med de nye, harde kravene som stilles vil muligheten for flyktninger for å bli gjenforent med familien sin bli dramatisk redusert. Uten familie, vil integreringsarbeidet være mye vanskeligere, dette er et horribelt forslag, sier Michelsen og viser til punktet om at flyktningene før de får gjenforening må kunne forsørge seg og familien.

Jeløya-konsekvenser

Det andre punktet Michelsen trekker fram er at kommunenes mulighet for å ta ut eiendomsskatt reduseres, noe som vil kunne påvirke økonomien til Trondheim. Og det tredje punktet handler om offentlige og private tjenesteytere. Trondheim har rekommunalisert private tjenester under dette samarbeidet, og ønsker ikke private inn. Mens regjeringspartiene fastslår at de vil legge til rette for private tjenesteytere.

- Venstre har gått i totalt motsatt retning. De ønsker en helt annen samfunnsutvikling enn oss, oppsummerer Michelsen.

- Er det ikke desto viktigere å holde i tømmene og passe på at utviklingen går i den retningen SV ønsker?

- Det er nå sju partier som holder på rattet i Trondheim, sju partier som ønsker hver sin retning. Vi må nå være tydelig på at vi ikke lenger kan stå inne for dette.

- Er det ikke bedre med én hånd enn ingen?

- Ikke for enhver pris. Men vi vil reetablere det rødgrønne samarbeidet når som helst, når Ap er klar for det.

- Kjenner du på et vemod etter 14 år?

- Nei. Men det er trist at samarbeidet er blitt så utvannet at det har mistet retningen, sier Michelsen.

Ap er lei seg

Ordfører Rita Ottervik har halsbetennelse og overlater til gruppeleder Geir Waage å reagere på vegne av Ap.

- Det er som forventet, men synd. Vi har samarbeidet godt siden 2003, og vi har et godt forhold til SV, både politisk og personlig – selv om de nå velger å gå, sier Waage.

- Hva synes du om begrunnelsen?

- Den handler ikke om avtalen vi har inngått i Trondheim, Granåsen-erklæringen er blitt fulgt opp. Vi kommer ikke til å slippe til kommersielle krefter i Trondheim. Men det er klart at de bidrar ikke til økt innflytelse, ved å stille seg utenfor.

Heller ikke Waage liker de punktene i regjeringsplattformen som Michelsen trekker fram, men mener det ikke påvirker avtalen i Trondheim.

- Hvem velger dere etter en eventuell valgseier i 2019?

- Det får vi ta neste år. Å forhandle med andre parti nå, vil være veldig arrogant. Men vi er ærlige på at vi sterkt ønsker et samarbeid med SV, de vil alltid være velkomne, sier Waage.

Bystyremedlem, og stortingsrepresentant, Jon Gunnes (V) sier Venstre ikke vil trekke seg ut av Trondheims-samarbeidet.

- Kravet fra SV er selvfølgelig uforståelig. SV vil tydeligvis frigjøre seg fra Arbeiderpartiet for å forsøke å innkassere på stemmeflukten fra partiet, sier Gunnes, som tror Trondheim vil profittere på å ha Venstre i regjering og i samarbeidet på samme tid.