I tre år har Thora Storm videregående skole hatt et tilbud i studiespesialisering for minoritetsspråklige elever.

Studietilbudet foreslås nå nedlagt.

Saken skal opp i fylkestinget i Trøndelag torsdag. Da skal Trøndelags første fylkesting bestemme det videregående opplæringstilbudet i fylket for 2018 – 2019.

Presterer på høyt nivå

- Dette er et veldig populært og svært godt tilbud, sier lektor og koordinator for særskilt språkopplæring, Maja Myrvold.

Hun forteller at avgangsklassen våren 2017 utviklet seg fra å skrive og snakke norsk på et lavt til middels nivå, til å prestere på høyt nivå i flere fag.

- Avgangsklassen fikk i vår 4,2 i snitt på skriftlig norskeksamen, og blant dem som kom opp i norsk muntlig fikk tre karakteren fem, og to karakteren seks. Elever fra klassen fikk også førsteplass i DNB´s Gründercamp.

Så du denne? Ildsjeler fra Thora Storm´s foreslås som Årets trønder

Elevene søke seg inn på samme måte som man gjør til et hvilket som helst annet videregående tilbud. Studiet går over tre år, og det er femten plasser i hver klasse.

- Største suksesshistorie

Myrvold forteller at tidligere deltok minoritetselever i undervisningen på lik linje med andre norske elever.

- De hadde problemer med å forstå undervisningen, fordi det brukes et akademisk språk i flere fag. Mange endte opp med svært lave karakterer og et vitnemål de ikke kunne bruke til mye, forklarer Myrvold.

foto
Stolt av resultater: - Vi har fått til et svært godt tilbud for minoritetselever, sier lektor og koordinator for særskilt språkopplæring, Maja Myrvold.

I klassen for minoritetsspråklige elever vektlegges språkundervisning i engelsk og norsk, de to første årene.

- I tredjeklassen får de en bratt læringskurve i fag som matte, samfunnsfag og naturfag. Fordelen er at da har de språkforståelsen på plass, sier Myrvold.

Hun mener klassen er blitt den største suksesshistorie skolen har hatt i arbeidet med å integrere de mest sårbare, men mest motiverte ungdommene de har.

- Integrering skjer ikke kun ved eksponering, men ved å skaffe seg et funksjonelt språk, slik at elevene kan kommunisere med nordmenn og bli en del av et fellesskap.

Annerledes situasjon i dag

Fylkesrådmannen anbefaler at studiespesialisering for minoritetsspråklige ved Thora Storm ikke lyses ut.

I saksfremleggelsen står det at antallet minoritetsspråklige elever i fylket har nå en topp i kjølvannet av den store tilstrømmingen av asylsøkere i 2015. Det vises til et eksisterende innføringstilbud. Det skal fange opp elever med dårlige forkunnskaper, før de får plass i ordinære tilbud.

- Tilbudet til på Thora Storm ble etablert fordi mange minoritetsspråklige elever ønsket studiespesialiserende utdanning, men hadde svake forutsetninger for å greie å gjennomføre, heter det.

Da var det få minoritetsspråklige elever i fylket. Nå er de fleste minoritetsspråklige elevene i ordinære klasser rundt om i hele fylket.

- Skoler står fritt til å organisere tilbudet slik de finner det best.

I tillegg er det behov for å finne plass til elevene for Enhet for voksenopplæring (EVO), som også skal ha plass på Thora Storm. Dette er en minoritetsungdom som mangler fullverdig grunnskoleopplæring. De skal flyttes til videregående skoler, slik at de har ungdommer rundt seg.

LES HER: Minoritetsungdommer får gå på skole med norske ungdommer

Fått ekstra hjelp

Hozan Agoshi er en av elevene som nå benytter seg av tilbudet for minoritetsspråklige elever. Hun kom til Norge fra Irak for fem år siden.

- Klassen har hjulpet meg å lære språk mye bedre enn det jeg ville ha gjort i en vanlig klasse. Her får vi masse hjelp til å forstå teksten i andre fag, som for eksempel historie, sier hun.

foto
Hozan Agoshi mener hun har lært bedre norsk og englesk ved å gå på Thora Storm.

For Agoshi er gode karakterer viktig. Hun har ambisjoner om å ta høyere utdanning etter videregående skole.

- Jeg vil utdanne meg til sykepleier og videre til jordmor.

Også elevrådet ved Thora Storm har engasjert seg i saken.

- Erfaring viser at minoritetselever blir hengende etter i vanlige klasser. Også for elevdemokratiet er det viktig. Klassen har en egen representant i styret, som kan tale deres sak, sier elevrådsleder Mona Elfareh.

Ønsker likt tilbud

Adresseavisen har vært i kontakt med Høyre (H) og Arbeiderpartiet (Ap). Begge partiene trekker frem viktigheten av få til et godt og likeverdig tilbud til alle minoritetselever i hele fylket.

- Vi går inn for fylkesrådmannens innstilling slik den er. Dette fordi klassen på Thora Storm er en liten gruppe på 15 i en stor masse av elever. Det finnes 200 minoritetselever bare i Trondheim. I tillegg bor det mange andre steder i fylket, som på Hitra og Frøya, sier Siri Holm Lønseth (H), fraksjonsleder i hovedutvalget for utdanning i nye Trøndelag fylkeskommune.

Hun mener man derfor må finne andre gode måter å gjøre det på, slik at elevene kan få gode tilbud der de bor.

Blir ikke rett

- Ap går inn for at tilbudet ikke skal fortsette slik den er nå, sier Hanne Moe Bjørnbet (A), leder for hovedutvalget for utdanning.

Hun viser til at de har gjort en veldig god jobb ved Thora Storm.

- Men de er kun 15 elever i hver klasse, og de mottar 700 000 kroner ekstra per år. Det er ekstra ressurser andre ikke får. Vi anerkjenner arbeidsmetoden, men samtidig har de ressurser andre ikke får. Vi går derfor inn for et mer likeverdig tilbud til alle, sier Bjørnbet.