- Miljøvennlige biler bør belønnes. Da er det merkelig at enkelte dieselbiler blir billigere, sier Christian Cruz.

Han sitter i lokalene til Toyota Bilia på Leangen i Trondheim og venter på at bilen, en Toyota Prius hybrid, skal bli ferdig på service. Cruz kjøpte bilen i 2012, og konstaterer at dersom han hadde byttet bil i 2017, ville den blitt 2500 kroner dyrere.

Som plug in eller ladbar hybrid blir det ingen avgiftsendring på Prius. Det er resultatet av budsjettforliket mellom Regjeringen og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti i helgen.

Gir forskjellige utslag

Den populære SUV-en Toyota RAV4 hybrid får en avgiftsøkning på 13 500 kroner.

- Ville du kjøpt en hybrid i dag med høyere avgift?

- Jeg tror jeg ville valgt det samme nå, selv om nybilen skulle bli 2500 kroner dyrere bare på grunn av avgiftsendring. Jeg holder meg langt unna dieselbil, sier Cruz.

«Vanlige» hybridbiler blir straffet i budsjettavtalen, som ble inngått mellom de fire partiene. Vektfradraget reduseres fra ti til fem prosent på ikke-ladbare hybrider. Samtidig senkes innslagspunktet for fradraget for CO₂-utslipp fra 85 gram til 75 gram.

Dette slår marginalt ut for ladbare hybridbiler. «Vanlige» hybrider med lavt CO₂-utslipp kommer vesentlig dårligere ut.

Lurer på hva som skjer

For bilbransjen kom endringene i bilavgiftene på overtid svært overraskende. Bransjen hadde ventet at miljøvennlige biler skulle komme gunstig ut.

- Har dere kommet dere over avgiftssjokket, informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge?

- Ja, så vidt. Flere kunder som har bestilt ny bil og som ikke får den levert før etter nyttår, har kontaktet oss og spurt hva som egentlig skjer. Det er veldig skuffende, men lite vi kan gjøre. Stortinget vedtar budsjettet nå.

I år har Toyota og Lexus har levert 95 prosent av alle hybridbilene i Norge. For Toyota dreier det seg om over 14 000 biler. Ni av ti biler fra Toyota er en hybrid.

Faser ut dieselbilene

Toyota har bestemt seg for å fase ut biler med dieselmotor og stadig flere av bensinbilene skal leveres som «vanlige» hybrider og plug in-hybrid. I Norge er det omtrent tomt for Toyotas dieselbiler, ifølge Olsen. De siste Avensis med dieselmotor blir levert nå.

- Toyota har funnet ut at bensin er mer miljøvennlig enn diesel og spesielt som hybrid. Hybrider bruker mindre bensin og har lavere utslipp av skadelige avgasser, sier informasjonssjefen.

Han legger til at de som har bestilt bil og ikke før den levert før etter 1. januar 2017 må betale mer enn det de var forespeilet. I kontrakten tas det høyde for prisendringer.

Bilbransjen foreslo endringer

Espen Olsen synes det er rart at det ikke blir noen avgiftsendring for ladbare hybrider, all den stund bilbransjen selv har pekt på at slike biler ikke er så miljøvennlige som påstått. Slike biler har stort sett ikke lengre rekkevidde på strøm enn tre–fem mil før de må lades på nytt. Gjøres ikke det, overtar bensinmotoren.

Plug in-hybrider veier mye mer enn andre biler på grunn av batteripakken og følgelig bruker de mer drivstoff når de ikke går på strøm. Bilene er også tyngre enn «vanlige» hybrider. Sistnevnte biler er utstyrt med både bensinmotor og elmotor og lades under kjøring. Bilene kan over kortere strekninger kjøre på elmotoren.

En Toyota Prius hybrid, med et CO₂-utslipp på 76 g/km, har i dag 29 000 kroner i avgift. Den ville med det første forslaget til statsbudsjett ha fått en reduksjon på 6500 kroner neste år. Men etter helgens budsjettavtale øker i stedet avgiften med 2500 kroner–til 31 000 korner.

Politisk hestehandel

Den populære RAV4, som hybrid med firehjulsdrift og automatgir, har 108 000 kroner i engangsavgift. I det opprinnelige forslaget til statsbudsjett skulle avgiften gå ned med 10 000 kroner, nå går den i stedet opp med 13 500 kroner.

- Vi ønsker forutsigbarhet og et teknologinøytralt avgiftssystem. Dette er stikk motsatt. Det er veldig uheldig at engangsavgiften formes gjennom politisk hestehandel i siste time, sier Espen Olsen.

Plug in-hybriden til Volvo XC90 får redusert avgiften med 99 000 kroner. Lexus får økt avgift for noen modeller og lavere avgift for andre. En Lexus NX 300 går opp 18 000 kroner, mens den større og tyngre Lexus RX blir 20 000 kroner billigere.

Vanskelig å gi råd

Salgssjef Roald Nilsen ved Toyota Bilia på Leangen synes det er vanskelig å gi råd til kunder som spør når politikerne over natten bestemmer noe helt annet.

- Folk har problemer med å forstå at de ulike hybridene skal avgiftsbelegges så forskjellig. Skal du oppnå alle fordelene med en plug in-hybrid, må den kjøre elektrisk inntil 80 prosent av tiden. Det er det de færreste som gjør, sier Nilsen.

En bensindrevet Toyota RAV4 som ikke er hybrid, blir 18 000–22 000 koner dyrere på grunn av høyere engangsavgift.

Norsk Elbilforening og miljøstiftelsen Zero går inn for å øke avgiftene til ladbare hybrider med kort elektrisk rekkevidde. Generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu er følgelig skuffet. I år har salget av plug in-hybrider økt på bekostning av elbiler. Mne hu er glad for at CO₂-avgiften øker.

foto
Uforutsigbart: Salgssjef Roald Nilsen ved Toyota Bilia synes det er vanskelig å gi råd til kundene, som lurer på hvilken bil de skal kjøpe, når politikerne skifter mening over natten. Denne Toyota RAV4 hybrid blir 13 500 kroner dyrere på grunn av avgiftsendring. Foto: jens petter søraa