Mer fravær blant politikere i Trondheim enn i Oslo og Bergen

foto