Flere alvorlige skred uten kvikkleire: – Vanskelig å kartlegge alle farlige situasjoner

foto