Til helga innfører kommunen Helseplattformen: Ber om tålmodighet i starten

foto