Kjøper av leiegård på Møllenberg er kritisk til at politikerne bruker forkjøpsretten

foto