foto
Bjørn Arve Skorstad. Avla DNA-referanseprøve til saknetregisteret. Hans far Ragnar Skorstad er savnet på sjøen etter en tur alene i båt ved Otterøya utenfor Namsos i 1987. Her sammen med Frode Reiten som tar DNA-prøven. Reiten er prosjektleder i det nye savnetprosjektet i Trøndelag politidistrikt. Er til daglig kriminaltekniker og regional leder for ID-gruppa i Midt-Norge. Bjørn Arve Skorstad. Avla DNA-referanseprøve til saknetregisteret. Hans far Ragnar Skorstad er savnet på sjøen etter en tur alene i båt ved Otterøya utenfor Namsos i 1987. Frode Reiten. Prosjektleder i det nye savnetprosjektet i Trøndelag politidistrikt. Er til daglig kriminaltekniker og regional leder for ID-gruppa i Midt-Norge. Tommy Nytoft. Er pårørendekontakt i Trøndelag politidistrikt, og jobber mye med savnetsaker i det daglige. Jobber nå med Trøndelag politidistrikt sitt nye savnetprosjekt. Foto: Håvard Jensen

Politiet vil ta DNA-prøver i 61 trønderske savnetsaker