- Alle de nye beskjedene fører til stress og stor belastning