- Det er klart det går utover den psykiske helsa

foto