Kommentator i Adresseavisen, Morten Langfeldt Dahlback, gir deg noen svar.