Fra talerstolen under fylkestingsmøtet i Namsos torsdag tok fylkesordføreren et oppgjør med kritikerne. Han sier det er viktig at ikke politikerne er med på å prate ned den viktige kollektivsatsingen i Trondheim. Sandvik viser til at det er helt nødvendig å bygge opp et nytt kollektivtilbud i Trondheim.

- Det er ikke sånn at metrobussen vil gå ut over busstilbudet andre steder i Trøndelag. Det er feil og noe som ikke må få feste seg, sier han.

På spørsmål fra Adresseavisen om han er redd for at folk utenfor Trondheim er overdrevent kritiske til metrobuss-prosjektet, fordi de tror det vil gå ut over kollektivtilbudet utenfor Trondheim, svarer Sandvik.

- Vi hører det stadig rundt omkring. Det er noe som går igjen blant folk.

foto
Fylkesvaraordfører Tore O. Sandvik kom med forsvarstale for Metrobussen under fylkestingets sommermøte i Namsos torsdag. Foto: Frank Cadamarteri

- Har et imageproblem

Torsdag behandlet fylkespolitikerne en rekke saker som handlet om kollektivtilbudet i Trøndelag blant dem var revidert budsjett for metrobuss. Det var da Sandvik inntok talerstolen og kom med en forsvarstale for metrobussen, der han ba politikerne bidra til å bygge opp prosjektet. Politikerne vedtok å sette av 750 millioner kroner til stasjoner, traséutbedringer og knute- og omstigningspunkt fram til de nye rutene starter i 2019. I dette ligger også 60 millioner kroner i sikkerhetsavsetning og plankostnader.

Nestleder i Hovedutvalg transport, Karin Bjørkhaug (KrF), er enig med Sandvik i at politikerne må være tydelige når de omtaler metrobuss-prosjektet. Hun viser til at deler av kritikken skyldes at folk i Trondheim også er skeptiske til en del av det de har fått høre, om kort stoppetid på bussholdeplassene, bussbytter og flere ståplasser på bussen.

- Folk er spente på hva endringen betyr. Vi politikere må også vise at vi har tro på det valget vi har tatt, sier hun.

- Har metrobussen et imageproblem?

- Det er i alle fall skapt et feilaktig bilde av at metrobuss kommer i konflikt med distriktstilbudet, sier Bjørkhaug.

LES KOMMENTAREN: Gi syklistene penger, ikke langfingeren

Fra fylkestingets talerstol tok også Svs Torgeir Strøm til orde for at flere må skryte av metrobuss-prosjektet.

- Vi er opptatt av levende bygder, men også grønne byer. Da trenger vi metrobussen, sier Strøm.

Vil fortsette å stille kritiske spørsmål

Høyres Henrik Kierulf har en rekke ganger vært kritisk til pengebruken i metrobuss-prosjektet. Han stilte i går igjen spørsmål om det er nødvendig med midtstilt busstrasé, på deler av bussnettet, som han mener fordyrer prosjektet. Han sier det er uheldig dersom det er dette metrobuss-forkjemperne forsøker å stoppe.

- Dette er et prosjekt som har est ut. Slik kan vi ikke ha det. Derfor vil vi fortsette å stille spørsmål sier Kierulf.

LES KOMMENTAREN: Et planlagt forfall

KrFs Karin Bjørkhaug viser til at nettopp revideringen av budsjettet er et godt ledelses-grep for å holde kontroll på kostnadene. Det understreker også fylkesordfører Tore O. Sandvik. Han viser til at fylkeskommunens utgifter ikke øker markant fremover. Sandvik viser til at fylkeskommunens utgifter er avklart og ligger fast.

- Dersom kostnadene øker skal det overskytende dekkes gjennom miljøpakken og bompenger, statlige midler eller kutt i kollektivtilbudet i Trondheim, sier Sandvik.

Vurderer egen drift av kollektivtrafikken

Han viser til at det vil koste å nå målet om nullvekst. Det må finansieres gjennom å bruke miljøpengepakker til å støtte kollektivtilbudet. Trondheim er den eneste byen med bymiljøavtale som ikke gjør dette i dag.

- Dagens kollektivtilbud er i realiteten fra 70-tallet. Og Trondheim i 2025 er ikke det samme som Trondheim i 1970. Derfor må vi gjøre noe. Hadde vi bygd på dagens tilbud ville det kostet 200 millioner kroner mer årlig. Da ville vi fått utfordringer med økonomien. Vi ville ikke nådd nullvekstmålet. Mange påstander om at det er fryktelig dyrt, men alternativet er mye dyrere, sier Sandvik

Fylkestinget behandlet også en rekke andre saker om kollektivtrafikk torsdag. Et av dem omhandlet en fireårig driftsavtale med AtB.

Fylkestinget ba også rådmannen sammen med AtB, om å utrede muligheten for å stå for driften av deler av kollektivtilbudet i egen regi. Resultatet av utredningen skal presenteres for politikerne i desember.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter