Dette har skjedd så langt i saken:

  • Adresseavisen skrev onsdag at byplankontoret anbefaler å vente med videre behandling av de store områdereguleringsplanene på østsiden av byen.

  • De mener to trafikkanalyser som de private utbyggerne har laget for Rotvoll og Overvik, ikke gir godt nok kunnskapsgrunnlag.

  • Politikerne har latt de private utbyggerne selv stå for planarbeidet, til tross for at byplansjefen frarådet dette. Ap, Venstre og Høyre bestemte dette i 2015, mot stemmene til SV og KrF.

  • Utbyggerne på Overvik og Rotvoll er sterkt uenige i byplansjefens forslag om utsettelse. De mener deres egne trafikkanalyser er gode.

  • 20. juni skal politikerne ta stilling til forslaget om å vente med videre behandling frem til tidligst desember, når en større byutredning kommer.

Vi har stilt politikerne følgende spørsmål:

Vil dere høre på byplansjefen og vente med planene til trafikken er bedre belyst?

Geir Waage (Ap): Vi må få se saken først, men det skal være meget gode argumenter til hvis vi skal gå med på dette. Utsettelse har store konsekvenser for ny skole på Jakobsli. Hele saken fremstår som veldig merkelig og overraskende fordi byplansjefen samtidig har sendt Granåsen Øst til behandling i bystyret torsdag, der det er regulert for 900 boliger. Dette er rett ved Øvre Rotvoll. Hvorfor er det akkurat Overvik og Rotvoll man må vente med, og ikke Granåsen?

Elin Marie Andreassen (Frp): Jeg er sjokkert over byplansjefens forslag, det er fullstendig uakseptabelt. Så sent som i mai sa rådmannen at Overvik ville komme til sluttbehandling rett over sommerferien. Allerede nå er vi mange måneder på overtid. Kommunen fremstår som en totalt uforutsigbar aktør og samarbeidspartner i byutvikling. Det er beklagelig for kommunens omdømme og dramatisk for utbyggere, som har arbeidet helt i tråd med politiske signaler. Byplansjefens signaler gjør meg svært opprørt, og jeg forventer at Ap sikrer fortsatt fremdrift.

Ingrid Skjøtskift (H): Nei. De planene som er klare, må til politisk behandling nå.

Jon Gunnes (V): Hvis de trenger et halvår «time out», så sier jeg ja til det. Dermed kan dere gjerne si at jeg snur i saken, med tanke på at det kommer frem skjær i sjøen.

Ottar Michelsen (SV): Jeg må høre mer av argumentasjonen til byplankontoret først.

Geirmund Lykke (KrF): Jeg vil se saksfremlegget før jeg bestemmer meg. Men jeg har lyttet til deres råd før, og det har vist seg lurt i denne saken.

Marte Løvik (Sp): Jeg skal ikke være med på behandlingen, og jeg har ikke sett saksfremstillingen. Men jeg vil trolig mene det samme som sist. Jeg har vært i møte med en av utbyggerne, og er uenig i deres versjon av saken.

Hilde Opoku (MDG): Hvis fagfolkene mener det er behov for mer informasjon, er det riktig å gjøre jobben ordentlig.

Viser denne saken at det ikke var lurt å la de private stå for områdereguleringsplanene selv?

Geir Waage (Ap): Tvert imot mener jeg det var en fordel å la dem gjøre planarbeidet. Vi har fått to trafikkanalyser gjort av to respekterte analysemiljøer (COWI og Asplan Viak, journ.anm.). Det er også gjort en tredjepartskontroll av Transportøkonomisk institutt. Det er mulig man hadde fått et mer entydig svar dersom kommunen hadde gjort jobben selv, men det betyr ikke at det hadde vært fasiten. Det er en ekstra sikkerhet at to miljøer har vurdert saken.

Elin Marie Andreassen (Frp): Nei, å gi en stor rolle til de private, har gjort at vi har fått saken raskere frem. Vi kunne allerede hatt Overvik til sluttbehandling.

Ingrid Skjøtskift (H): Nei. Jeg oppfatter utspillet fra byplan som et nytt forsøk å trenere planene. Hvis trafikkutredningen var så viktig, hvorfor i alle dager har ikke rådmannen lagt det inn i sitt forslag til planstrategi? Kommunen skal opptre saklig og ryddig slik at rammene for planlegging og utbygging er forutsigbar og langsiktig.

Jon Gunnes (V): Det vet jeg ikke, men med såpass mange innsigelser og faglige uenigheter, var det kanskje ikke så lurt. Men jeg angrer ikke på at jeg stemte for, fordi intensjonen var etter beste hensikt fra utbygger med å skape et godt nytt boområde.

Ottar Michelsen (SV): Ja, dette bekrefter det var fornuftig av oss å stemme imot. Det hadde vært bedre om kommunen hadde hånd om prosessen, da kunne vi samkjørt planene bedre.

Geirmund Lykke (KrF): Ja, det er nettopp slike ting jeg advarte mot. Dette er svære anlegg som griper inn i byens øvrige planlegging. Tre store utbygginger samtidig krever samordning. Tiden fra start til nå viser at denne planprosessen ikke har vært klok. Jeg synes også fremdriften har vært svak, og er usikker på om disse har den rette kompetansen for en slik jobb.

Marte Løvik (Sp): Vi ønsket aldri dette. I stedet ville vi ha en rekkefølge på utbyggingene. Jeg kan ikke si at jeg er overrasket, for vi ble advart fra rådmannen om dette, men flertallet ville ikke høre. Samtidig forstår jeg utbyggernes fortvilelse. De har fått ja, og har planer klare.

Hilde Opoku (MDG): Det er for tidlig å konkludere, men det er all grunn til å evaluere denne prosessen.