Eksperter: Mildvær utløser ofte denne typen skred

foto