Hun stemte nei - vil likevel samarbeide om regjeringsprosjektet

foto