- Steinberget stenges med to bevegelige halvbommer, slik at renovasjon og nødutrykking kan komme gjennom ved behov. Vegen stenges nedenfor krysset med Benneches vei og Schnitlers vei. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra politiet og fra Ila skole om at veien er trafikkfarlig og at forbudet mot gjennomkjøring ikke respekteres. Vi har forsøkt med utvidet skilting, men dette har ikke bedret forholdene. Det er veldig mye ulovlig kjøring der, sier sivilingeniør ved byplankontoret Trond Bakke.

 requireReady(['jquery','//www.webatlas.no/mediakart/adressa_v4/build/norkart_mediakart.min.js'], function($) { (function (a,b,c){var d=document.getElementById(a),e=9*d.clientWidth/16;d.style.height="50vh",createMap(a,b,c)})('map-YPHUy',{"bounds":[[63.43106176014618,10.347447395324707],[63.42490912478348,10.371909141540527]],"layers":[{"path":[[63.4276688554993,10.360898137059849],[63.42760886417908,10.36110198494498]],"type":"line","options":{"color":"Red"}},{"latLng":[63.42765085811644,10.36099898813518],"type":"marker","popupContent":"Veien vil bli sperret fysisk i krysset Steinberget/Schnitlers vei/Benneches vei. Sperringen vil bestå av to bevegelige halvbommer som gjør at gående og syklister kan passer ved siden av bommene og i mellom dem."},{"latLng":[63.4287227625297,10.358416557246528],"type":"marker","popupContent":"I Møllebakken vil det bli gjennomkjøring forbudt fra Christian Jelstrups vei/Benneches vei og ned til Roald Amundsens vei"},{"path":[[63.429241063244135,10.359586000377021],[63.42914508233764,10.359274864131294],[63.429087493639415,10.35912466042646],[63.429049101109634,10.359060287410102],[63.42900111037509,10.358931541377386],[63.42893392321167,10.358802795344673],[63.42887633408908,10.358674049311958],[63.42884753948438,10.358545303279243],[63.428732360776266,10.358341455394111],[63.42865557471366,10.358201980525337],[63.428540395233945,10.358051776820503],[63.428444411980536,10.358030319148382],[63.42831963327049,10.357955217295967],[63.42824284610191,10.357944488459905]],"type":"line","options":{"color":"#f06eaa"}}]},'Kart'); }); Klikk på de blå boblene for mer informasjon.

- Riktig å stenge

Trafikken i Steinberget utgjør en fare for elever som bruker veien til skolen, samt andre fotgjengere.

- Vi er kjempeglade for at de endelig stenger veien. Jeg kan skjønne at noen ikke vil at veien skal stenges, men av hensyn til barna som også har dette som skolevei, mener jeg det er riktig å stenge. Det har vært et generasjonsskifte i Steinberget, noe som gjør at det er flere barn i området enn det var tidligere, sier Merete Ronland Myren som er beboer i området.

Syklister smetter igjennom

Hun er fremdeles engstelig for at det kan skje uhell med syklister som kommer i stor fart ned Steinberget. Bommene som settes opp gjør at syklister kan kjøre mellom dem, eller utenom.

- Og så blir det jo en ulempe for oss som bor ovenfor der bommen blir plassert. Vi må kjøre opp til Roald Amundsens vei og rundt, men det får vi tåle, sier Ronland Myren.

Vurderte å stenge på toppen

Byplankontoret vurderte også å stenge veien helt i toppen av Steinberget i krysset  Roald Amundsens vei.

- Vi fikk da tilbakemelding fra beboere om at det var vanskelig å kjøre ned i de periodene veien er glatt. Ulempen med å stenge der vi gjør, er at beboere i øvre del må kjøre ut Benneches vei. Det vil medføre økt trafikk der. Vi har i tillegg besluttet at det blir gjennomkjøring forbudt i krysset Benneches vei/Christian Jelstrups vei og ned Møllebakken til Roald Amundsens vei, sier Trond Bakke.

Slik så det ut i Steinberget i åttetiden 7. mars i år. Unger på vei til skole og voksne på vei til jobb til fots, på sykkel og i bil. Alle deler av veien benyttes av ungene og issvullen som går ut i veien er egnet til å skli på - frivillig eller ufrivillig. Foto: Øyvind Lein

Bom før vinteren

Trondheim kommune vil få opp bommen så raskt det lar seg gjøre.

- Det tar litt tid med bestilling og de fysiske arbeidene, men vi ønsker å få bommene på plass før vinteren setter inn, sier Bakke.

Det vil i tillegg skiltes gjennomkjøringsforbud i Møllebakken, samt høyresvingepåbud fra Møllebakken mot Roald Amundsens vei.

Les også: Husker du kaoset i Steinberget i mars 2012?

Lang kamp for stenging

Ila skole har eget trafikkutvalg satt sammen av foreldre gjennom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Det er flere utfordringer med skoleveien til Ila skole, men Steinberget er spesielt.

- Vi er klar over utfordringene i Steinberget og skulle gjerne fått stengt den veien med bom, men skjønner at det er trøbbel med å få gjort dette på en grei måte, sa Hedda Vormeland i FAU på Ila skole til adressa.no i vår.

Isen som legger seg langs fortauet og ut i veien i Steinberget fører til at det er vanskelig å passere dette punktet og gjør det lett å gå ut i veibanen for å passere. Foto: Jens Søraa (arkiv

Kaos

Byplankontoret har i mange år vært for å stenge Steinberget fysisk.

- Utfordringen er å sperre veien uten at vi skaper unødige vansker for beboerne, sa planlegger Trond Bakke ved byplankontoret til adressa.no for fem år siden.

Dette kom etter at glatt vei i området førte til fullstendig kaos etter at 12 biler var involvert i en rekke kollisjoner nederst i bakken.

Både foreldreutvalget ved Ila skole, beboere i området og politiet i Trondheim bedt byplankontoret om å vurdere muligheten for tøffere trafikkregulering av veien i Steinberget.

Les også: - Jeg hadde null kontroll