- Dette er noe av det største som har skjedd i Nidarosdomen på mange tiår. Vi snakker ikke bare om et lite sidealter eller krusifiks. Dette er svære greier og av nasjonal betydning, sier biskop Tor Singsaas.

Mandag skal det nye samiske alteret i Nidarosdomen vigsles, og Singsaas tror det kommer til å vekke oppsikt. Det er den sørsamiske kunstneren Folke Fjällstrøm fra Vålådalen i Sverige som har laget utsmykningen. Kunstverket er laget i bjørk og bærer i seg historiske sørsamiske og religiøse uttrykk.

- Det er også noe av det største som har skjedd for meg i løpet av min tjeneste som biskop. Et høydepunkt. Jeg ser virkelig fram til vigslingen på mandag, og man skal ikke se bort ifra at jeg kommer til å felle noen tårer, sier Singsaas.

Les mer: Spektakulært, på samisk

Synlighet

Etter et sterkt ønske fra samene selv om å få et kunstnerisk uttrykk i Nidarosdomen, har biskopen vært en av initiativtagerne til å få på plass utsmykningen.

- Nidarosdomen er en nasjonalhelligdom for det norske folk, men det samiske har vært helt fraværende. Dette er en stor og viktig begivenhet fordi samefolket endelig får innta Nidarosdomen. Den blir en katedral også for dem, forteller Singsaas.

For ham symboliserer alteret at samene nå har blitt helt synlige. Usynligheten og utenforskapet som lenge har preget samefolket opphører. De er et folk med et eget uttrykk som nå har fått full status.

- De har vært et marginalisert og undertrykt folk. Dette er på høy tid, og det har tatt altfor lang tid. Desto større er gleden. Vi er aldri så nær Kristus som når vi løfter fram dem som har vært utenfor.

Selvstendig kunstverk

Singsaas sier at alteret har et helt eget samisk uttrykk som ikke er likt det andre i kirken.

- Mange vil sikkert ha meninger om dette, og jeg vil håpe og tro at de er positive. Skulle bare mangle. Folk vil si at dette var på høy tid.

Avdelingsdirektøren i Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, Marie Louise Anker, synes at de har klart å skape en god balanse i kirkerommet. Hun er ikke redd for negative reaksjoner som eventuelt måtte komme.

- Det er et selvstendig kunstverk, som står godt alene. Samtidig er jeg veldig trygg på at alteret passer inn i omgivelsene og er et flott tilskudd.

Ettersom alteret blir en fast del av kirken har de også vært i dialog med riksantikvaren, som har vært åpen for at det er et kunstverk med klare samiske uttrykk.

- Nidarosdomen er nasjonalsymbolet for Den norske kirke og den norske stat. Samene er en del av det norske, og det er viktig at de har en plass, mener Anker som fremhever alteret som en historisk begivenhet.

- Endelig blir også det samiske tydelig representert. Det er første gang et alter med et slikt preg kommer inn.

Et alter for alle

Einar Bondevik er prest i sørsamisk område og tror at alteret vil føre til at samene får sin tydelige plass i kirken.

- I tillegg blir det samiske synlig i storsamfunnet. Det norske er veldig dominerende, så det er ikke så mange som tenker over at vi også er til stede, sier Bondevik.

- Historisk har vi ikke blitt sett på som gode nok, noen ganger som direkte onde, og ofte ukristelig. Gjennom alteret får vi være med og i større grad prege livet i kirken. Vi blir inkludert på lik linje som andre.

For presten er det viktig å understreke at dette alteret skal være for alle, uansett hvem du er. Han gleder seg til å få se alteret på mandag og etter hvert få ta det i bruk.

- Jeg håper mange vil komme og se den og at den blir tatt godt imot. At de finner et uttrykk og en mening.

Alteret blir vigslet klokken ni mandags morgen, og klokken ett blir det en festgudstjeneste hvor også kongen skal delta.

Les mer: Misjonærene rapporterte om samenes tro til kongen

Les mer: De tre vise kvinner

foto
Marie Louise Anker mener det er viktig at samene får en plass i Nidarosdomen. Foto: KIM NYGÅRD