Mandagen byr på fire folkeavstemning i tre trønderske kommuner og en i Hedmark som kan bli trøndersk:

1. Os i Hedmark

kan bli trøndersk etter mandagens folkeavstemning. Folk skal ta stilling til om Os skal slå seg sammen med Røros og Holtålen. Ifølge intensjonsavtalen mellom de tre kommunene blir kommunenavnet Røros og kommunesenteret blir Bergstaden i Røros. Os og Holtålen er i dag omtrent like store med vel 2000 innbyggere mens Røros hadde over 5600 innbyggere 1. januar i år.

2. Holtålen

skal også ha folkeavstemning mandag. I Røros derimot blir spørsmålet om kommunesammenslåing avgjort politisk. Den nye kommunen med Røros, Holtålen og Os har som mål å ha over 10 000 innbyggere i 2025. Særlig ønsker de tre kommunene med kommunesammenslåingen å bli mer attraktive for innbyggere under 40 år. I intensjonsavtalen står det også at nykommunen skal satse på god integrering av flyktninger. Den nye kommunen får et areal på 4206 kvadratkilometer. Det er litt større enn hele Østfold fylke. Os i Hedmark og Holtålen skal ha folkeavstemninger mandag 6. juni.

3. Levanger

Innbyggerne skal si sin mening om kommunesammenslåing med Verdal. Der er ordfører Robert Svarva (Ap) for kommunesammenslåing. Han mener de kommer til å stå sterkere sammen enhver for seg. Kommuneadministrasjonen er ett av de store stridstemaene. I intensjonsavtalen mellom de to kommunene står det at den politiske og administrative ledelsen skal holde til i Levanger, mens Verdal får flest saksbehandlerstillinger.

4. Verdal

skal også ha folkeavstemning om sammenslåing med nabokommunen Levanger. Men ordfører Bjørn Iversen (Ap) syns ikke det er noen god idé. Han skrev ikke under intensjonsavtalen med Levanger, men det gjorde varaordfører Silje Heggdal Sjøvold (H), og Marit Voll (Sp), som også har representert Verdal i forhandlingene. Bjørn Iversen skrev i en kronikk i Adressa at det er best for Verdal å råde over eget hus.

Verdalsordføreren fikk trolig et ekstra argument sist uke. Da havnet Verdal kommune på femte plass i forbrukerrådets nasjonale kommunetest, med 80,8 poeng. Levanger endte på 249. plass med 53 poeng. Se hele testen her.