Slik svarer barneminister Solveig Horne (Frp) om hva Norge skal gjøre for å sikre at barna ikke forsvinner.

1. Hva tenker du om disse barna som er borte fra norske omsorgssenter og barnemottak så langt i år?

– Det er alvorlig og utfordrende når de mindreårige forsvinner. Vi vet lite om de barna som forsvinner, og tallene er usikre. Det er ulike grunner til at de mindreårige forsvinner. Noen har fått avslag og forsvinner ut av landet. Andre vet vi oppsøker slektninger. Noen ønsker ikke å bli boende der de bor. Og andre vet vi blir ofre for kriminalitet. Derfor har vi gode rutiner som følges.

2. Er du tilfreds med rutinene når 43 mindreårige har forsvunnet så langt i år?

– Jeg er bekymret fordi det er et høyt antall. Hver eneste forsvinning, er en alvorlig sak. Derfor er det viktig at dette blir registrert i BIRK, fag- og rapporteringssystemet til Bufetat. Alle skal registreres her. Men tallene for forsvinninger er usikre. Foreløpige tall fra pågående forskning viser at en del av barna telles mer enn en gang. Dette arbeidet er krevende.

I forrige uke kunne Adresseavisen fortelle at 43 enslige, mindreårige asylsøkere sporløst har forsvunnet fra omsorgssenter og transittmottak i Norge så langt i år.

3. Kripos frykter barna kan bli misbrukt av kriminelle når de er i drift. Deler du bekymringen?

– Jeg synes det er grunn til å dele den bekymringen. Jeg er opptatt av gode rutiner for omsorgssentrene som jeg har ansvaret for, og at alle saker blir meldt fra om til politiet og registrert.

4. Redd Barna mener asylbarna blir behandlet mer som asylsøkere enn som barn, de er bekymret over at ingen leter etter barna når de forsvinner?

– Alle barn er barn og skal bli behandlet som alle andre barn. Alle forsvinninger meldes til politiet. Hvordan politiet følger opp forsvinningssakene må politiet svare for. Vi jobber hele tiden for å forebygge rømninger og forsvinninger.

5. Tror du man ser annerledes på disse barna, enn om de hadde vært norske?

– Det håper jeg ikke, og det mener jeg ikke at vi gjør. Alle barn under 15 år blir tatt hånd om av barnevernet.

6. Røde Kors slo forrige lørdag alarm om forholdene for barna ved mottaket på Tøyen i Oslo. Krisebeskrivelser i tydelige ordelag, om blant annet mangel på omsorg og barn som forsvinner?

– Jeg vil berømme Røde Kors for innsatsen og arbeidet de gjør. Vi gjør alt det vi kan for å forsikre oss om at både rutiner og retningslinjer er på plass og at alle er kjent med sine oppgaver. Vi var senest i helgen i kontakt med Oslo kommune angående den omtalte saken for å forhøre oss om at alt går som det skal. Det fikk vi forsikringer om at det gjorde. Vi fikk de samme forsikringene i september, men så ser vi jo at det kan glippe i den situasjonen vi nå står oppi. Det er svært beklagelig.