Med murskje og kost avdekket arkeologene fra NTNU Vitenskapsmuseet opp det rustne våpensymbolet.

Det var et temmelig komplett sverd som kom til syne. Bare sverdspissen var skadd - antagelig av en plog.

–Sverdbladet er ca. 75 centimeter, og vi ser tydelig grepet på sverdet, med en underhjalt og en overhjalt og en knapp. Det er dette som hjelper oss til å klassifisere sverdet, forteller arkeolog Ingrid Ystgaard ved NTNU Vitenskapsmuseet. Hun anslår det til et sverd fra ca. 900 år etter Kristus. Sverdet er skjørt, og arkeologene må beskytte det når det skal tas opp. Trolig vil det skje ved hjelp av en gipsform.

Et våpensett

Arkeologene har avdekket et lite område på tre ganger tre meter på eiendommen til gårdbruker Arnt Olstad. Gården ligger på grensen mellom Buvik og Børsa. Selve funnet ble gjort på en åker som ligger på Mannsfjellet.

Ved siden av sverdet er det registrert annet metall - trolig en samling pilspisser.

–Vi er temmelig sikre på at det dreier seg om en grav fra vikingtiden, og at det er et helt våpensett her. Det har også antagelig ligget en død person her, sier Ystgaard.

Funnet med metallsøker

Det var Magnus Meistad fra Trondheim Metallsøkerklubb som i midten av august avslørte at det befant seg et sverd like under bakken . Han søkte etter mynter, men metallsøkeren avslørte at det var noe annet mye større som befant seg under torva. Han varslet NTNU Vitenskapsmuseet om funnet, og etter en befaring bestemte man seg for å gjennomføre en såkalt nødgraving. Det er dette som har funnet sted denne uken, og er en begivenhet som har fått stor oppmerksomhet. Metallsøkere har gjort utslag også over et større område på haugen på Mannsfjellet, og arkeologene antar at det ikke bare dreier seg om en gravhaug, men et større gravfelt på Mannsfjellet.

Funnet av vikingsverdet er ikke unikt, men likevel en begivenhet. I Vitenskapsmuseets kulturhistoriske samlinger i Trondheim befinner det seg anslagsvis 800 vikingsverd.