Her står Ove i grunne Gaula. Slik påvirker tørken laksefiske i Trøndelag