Sykehuset tok ut leveren til den døde. Men pasienten var ikke død nok etter loven