- Vi vil ikke ha trafikken til og fra gravlunden gjennom gata vår