Pasienter med korona ved flere sykehusavdelinger

foto