- Det er med tungt hjerte vi gjør dette, men vi har ikke noe valg