Først etter 20 minutter oppdaget mannskapet at kollegaen var borte