Nå pågår den nasjonale prosessen for hvordan Nav skal organisere seg. I dag har de administrasjon i alle 19 fylker. En arbeidsgruppe har så langt anbefalt å gå ned til 11 regioner, men den endelige anbefalingen for hele landet sendes på høring først i mars.

Uansett hva de konkluderer med, er det allerede bestemt: Nav Trøndelag blir en realitet fra neste år.

... så kommer dragkampen

I dag er fylkesnivået delt opp slik:

* Nav Nord-Trøndelag sitt hovedkontor ligger i Steinkjer og har 28 årsverk. I tillegg har de et arbeidslivssenteret med 17 årsverk og en rådgivningstjeneste med syv årsverk i Steinkjer.

* Nav Sør-Trøndelag har et fylkeskontor med 29 årsverk på Solsiden i Trondheim. I Trondheim ligger også et arbeidslivssenter med 28 årsverk. Tilliggende kontor i sørfylket er en arbeidsrådgivningstjenesten med ni ansatte, en tiltaksenhet med 14 ansatte, samt fem rådgivende overleger.

Snart blir det klart hva arbeidsgruppen til Nav anbefaler som den beste nye løsningen. Rapporten kommer 15. februar.

- I den rapporten vil vi basere våre anbefalinger på rent faglige og økonomiske kriterier for hvordan regionkontoret best skal fungere. Vi kan lande på å anbefale enten én lokalisering eller en delt løsning, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i direktoratet, som leder prosessen.

Les også: Nav i Trøndelag liker reformen

foto
Nav nasjonalt, ved direktør Sigrun Vågeng, skal i løpet av sommeren ta stilling til den nye regionale inndelingen.

Faglige anbefalinger

Han sier dette i første rekke dreier seg om selve fylkeskontoret. Andre fylkesdekkende tjenestene, som arbeidslivssentrene, er nærmere brukerne, og dermed skal det mer til for at også disse blir vurdert samlokalisert med fylkesadministrasjonen.

- I Trøndelag har politikerne ønsket å rendyrke Steinkjer som administrasjonshovedstad i den nye regionen. Tar dere hensyn til slike politiske ønsker?

- Så langt har vi ikke fått noen politiske føringer. Vi vil anbefale det som er den beste løsningen for Nav, men til syvende og sist er det selvsagt politikerne som bestemmer. Det er naturlig at det vil komme mange innspill under høringsperioden, sier Hugvik.

Saken sendes på høring i mars og april. Det er her den politiske dragkampen er ventet å komme.

- Vi har allerede fått brev og hatt møter med relevante parter i Trøndelag. Det er Trøndelag som så langt er mest fremoverlent i denne prosessen i Norge, men det handler nok om at det er der regionreformen har kommet lengst, sier Hugvik.

Les også: - Bra med større Nav-kontorer og mer handlefrihet

Håper på Steinkjer

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) håper Nav velger Steinkjer:

- Hvis Nav velger Steinkjer som lokasjon for sitt Trøndelags-kontor, er de med på å bygge opp under vårt prosjekt og målsetting om Steinkjer som administrasjonsby, sier Mevassvik.

foto
Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik, her sammen med fylkesråd Terje Sørvik fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

I et notat sendt til Nav argumenterer Steinkjer kommune for seg selv, og viser til «et sterkt kompetansemiljø knyttet til blant annet administrasjon, ledelse og økonomi med god tilgang på stabil og kvalifisert arbeidskraft». De skriver også om et «meget godt tilbud om kollektivtransport» mellom Steinkjer, Værnes og Trondheim. De mener Nav-ledelsen bør ligge der hvor ledelsen til Fylkesmannen i nye Trøndelag skal være: Steinkjer.

- Jeg blir overrasket hvis denne beslutningen ikke forankres i departementet. Vi skulle ønske at regjeringen tok et større helhetsgrep i de prosessene som nå pågår. Det dreier seg ikke bare om Nav, men om drøssevis av etater, som Skatteetaten og Statens vegvesen, sier Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp).

foto
Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp).

Ordfører Rita Ottervik (Ap) argumenterer like hardt for sin kommune: «Det nye regionkontoret til Nav bør legges til Trondheim. Navs samfunnsoppdrag handler om et velfungerende arbeidsmarked, og regionleddet spiller en viktig strategisk rolle i dette arbeidet. Trondheim og randkommunene utgjør et tyngdepunkt med 70 prosent av arbeidsplassene i regionen,» skriver hun i sitt innspill til Nav. Ordføreren understreker også Navs nytte av å være tett på kompetansemiljøer – samt Trondheims sentrale geografiske beliggenhet.

foto
Trondheim-ordfører Rita Ottervik

Nav med i debatten

Nav-fylkesdirektør Bente Wold Wigum i Sør-Trøndelag mener Trondheim er best egnet.

- For å videre føre det samarbeidet vi i dag har med institusjoner som Sintef, St. Olav og NTNU, så er det riktig å legge det til Trondheim. Prosessen som pågår nå er grundig, sier Wigum.

Lasse Sandø er fungerende fylkesdirektør i Nav Nord-Trøndelag. Han mener hele Nav-ledelsen bør samles på ett sted:

- Jeg tenker at det ikke er avgjørende for fagmiljøene hvor ledelsen blir sittende. Både Steinkjer og Trondheim vil fungere bra, sier han.

Les også kronikken: Hver fjerde trønderske bedrift tror på økt sysselsetting