Regiondirektøren i NHO mener samlingen av NTNU ved Gløshaugen er en forutsetning for den omleggingen Norge må gjennom. Tord Lien er bekymret for at lokalpolitikerne og rådmannen i Trondheim er i ferd med å miste av synet hva NTNU-utbyggingen egentlig dreier seg om.

- De er for opptatt av busser og busker, siktlinjer, byggehøyde og ditt og datt, sier Lien. Han er redd for at det blir for mye flisespikkeri om bygging på grøntareal, om byggehøyde og at kommunen begrenser antall tilgjengelige kvadratmeter for NTNU.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Gløshaugen og Elgeseter er vårt Oxford og Paris

- Stor nasjonal betydning

- Campus er et stort og viktig prosjekt av nasjonal betydning.

Tord Lien viser til at rådmannen i Trondheim onsdag la fram sin innstilling til planprogram for campus. Rådmannen mener kommunen kan godta bygging i parken mellom Handelshøyskolen og Gløshaugen og langs Klæbuveien, men vil ikke ha bygging i Elgeseter park og den vernede delen av Høyskoleparken.

Trondheimspolitikerne sier i sine kommentarer til råsmannens innstilling at de er restriktive til bygging i parken.

Rådmannen skriver også i sin innstilling at NTNU ikke kan bygge høyere enn fem-seks etasjer og at siktlinjen mellom hovedbygningen og Nidarosdomen må beholdes. Dette gjør at NHO-direktør Lien advarer kommunens folk.

foto
Dette er rådmannen i Trondheims anbefaling av tomter for en samlet campus. Foto: ILL: Trondheim kommune

- NTNU størst og viktigst

- Jeg er redd de graver seg ned i detaljer, sier han og slår fast at NTNU-samlingen er viktig for medlemsbedriftene i NHO i hele landet, for nasjonen Norge og kommunene.

- Medlemsbedriftene til NHO i hele landet er ikke i tvil om at NTNU er den aller viktigste samarbeidspartneren. NTNU er landets største og viktigste universitet, sier Tord Lien. Han slår fast at alle må jobbe annerledes og mer effektivt i årene framover.

- Kunnskap vil være avgjørende for å lykkes med dette, og NTNU må være en sentral premiss- og kunnskapsleverandør i denne transformasjonen. Det handler dette om, ikke busser og busker i og rundt Elgeseter, sier den tidligere olje- og energiministeren og fortsetter:

- Vi skal gå fra én dominerende næring til mange næringer.

Tøffere tider i møte

Lien minner om regjeringens perspektivmelding fra 2017. Der blir det slått fast at Norge kommer til å møte tøffere tider i årene som kommer når nasjonen Norge skal finne nye ben å stå på.

- Skal vi få til denne omstillingen, er det viktig å satse på kunnskap og forskning. Derfor skal vi samle humanister, ingeniører, teknologer, økonomer, psykologer og samfunnsvitere på Gløshaugen. Det er den beste forutsetningen for å få til den omstillingen Norge skal gjennom, sier regiondirektør Tord Lien.

- Da må vi løfte blikket. Vi kan ikke kikke på småsteinene i fjæra, men løfte blikket og se ut over havet, sier regiondirektøren.

Vil godta høyhus

- Mener du at kommunen bare skal si ja til det NTNU foreslår?

- Vi må ha respekt for at kommunen er reguleringsmyndighet, men det er grunn til å minne om at kommunepolitikerne har lovet å legge til rette for en effektiv utbygging, sier Lien. Han mener kommunen må tillate at NTNU bygger mange nok kvadratmeter tett nok rundt Gløshaugen til at de akademiske og økonomiske nytteverdiene bli best mulig.

- Kommunen kan ikke si nei til ønsker både om å bygge i bredden og høyden. Vi må akseptere at det bygges høyt enkelte steder.