Ingen avgjørelser er fattet enda, presiserer de to statsrådene som torsdag var på Høyres valgkamp-kick off i Rissa.

De går likevel svært langt i å antyde at det kommer til å skje snart.

- Når vi nå sier at vi har god tro på at dette avgjøres snart, så er det basert på blant annet diskusjoner med helseministeren, sier Børge Brende.

Les kommentaren: Her har politikerne en god valgkampsak

Det er over 30 år siden det første politiske vedtaket om nytt psykiatribygg på Øya ble fattet. Siden da har lokal- og rikspolitikere fra ulike partier kranglet om hvem som gjør mest for å få fortgang i planene.

foto
- Det har aldri sett så lyst ut som nå, og det passer godt inn i de politiske prioriteringene til Bent Høie. Han har gjort viktig arbeid for å løfte feltet rus og psykiatri, sier Linda Hofstad Helleland.

I sommer gikk sykehusstyret inn for å selge pasienthotellet for å finansiere bygging. Styremøtet kom i stand fordi Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ville høre om Helse Midt-Norge kunne finansiere et slikt senter. Etter at Helse Midt-Norge konkluderte med at de ikke hadde mulighet, spilte de ballen over til St. Olavs hospital.

Les også: Endelig håp for psykiatrisenteret

- God plan

De to trønderske statsrådene sier nå at Høyre mener det er en god finansieringsplan.

- Det har aldri sett så lyst ut som nå, og det passer godt inn i de politiske prioriteringene til Bent Høie. Han har gjort viktig arbeid for å løfte feltet rus og psykiatri, sier Linda Hofstad Helleland.

- Hår forventer dere en avklaring? Før valget?

- Det er noe som kommer forhåpentligvis i løpet av relativt kort tid, sier Brende.

Og, siden det tross alt er valgkamp, vil de to gjerne minne om at psykiatribygget har vært en lovnad fra de rødgrønne i mange år. I 2009 skrev Adresseavisen at «de rødgrønne gir seg ikke, og lover nok en gang at St. Olavs Hospital skal få psykiatrisenter.»

- I vår regjeringstid har vi jobbet beinhardt for å innfri Trond Giske sine lovnader fra langt tilbake i tid, sier Hofstad Helleland.

Les også alle sakene om stortingsvalg 2017

foto

- Trøbbel for Midt-Norge

En Hofstad Helleland i valgkampmodus er bekymret for hva som kan skje med Midt-Norge dersom Støre og co. tar over regjeringskontorene.

- Ap strever i motvind nå, og det er fordi velgerne ser at mye står på spill dersom man skulle fått en Støre-ledet regjering med Rødt og MDG på vippen, sier Hofstad Helleland.

De to peker på tre områder der de mener Trøndelag vil slite:

- Oppdrettsbransjen vil gå en krevende tid i møte med et SV og MDG som vil stramme inn på vilkårene. Det samme gjelder olje- og gassektoren og leverandørindustrien, påstår Brende.

Til sist peker de på samferdsel og Solberg-regjeringens satsing på Nye Veier som bygger E6 i Trøndelag.

- Det er fint med sykkelveier, men det må til mer enn det, sier Brende.

Les bakgrunn: Salg av pasienthotellet skal finansiere senter for psykisk helse