Målsettingen om en gjennomsnittlig stopptid per stasjon på 15 sekunder for superbussene i Trondheim, gir utfordringer for operatørene som drifter flybussruter og regionruter i Sør-Trøndelag.

En oversikt Adresseavisen har utarbeidet, på grunnlag av rutenettet for superbusslinjene og rutene til Flybussen og Værnesekspressen, viser at det fra 2019 vil være i alt 13 felles stoppesteder for superbussene og flybussene.

Suksesskriterie

Framkommelighet for superbussen, et av de aller viktigste suksesskriteriene for det nye bussystemet, er i den nye rutestrukturen så viktig, at flybusser og regionbusser ikke lenger kan ha felles stoppesteder i Kollektivbuen (sentrum med omegn).

Rådmannen i Trondheim skriver i sin innstilling om «Stasjonsstruktur og prinsipper for superbuss», som skal behandles av bystyret 14. mars, at «Kort oppholdstid på stasjonene er svært viktig for superbussene. Spesielt viktig er det innenfor Kollektivbuen der det er mer enn 100 bussavganger per time på enkelte stasjoner. Et realistisk mål i superbusskonseptet i Trondheim er en oppholdstid på 15 sekunder per stasjon.»

«Store avviklingsproblemer på stasjonene»

Rådmannen skriver at «dersom bussruter med betydelig lengre ekspederingstider (billettering og bagasjehåndtering) skal betjene superbuss-stasjonene, vil de hindre superbussene og andre lokale bybusser i så stor grad at det vil bli store avviklingsproblemer på stasjonene. Problemet vil bli større enn i dag siden mange busslommer vil bli erstattet av kantstopp (stopp i gaten, vår anm.) slik at mulighetene for forbikjøring blir redusert.»

Rådmannen ber om at «superbussprosjektet i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune om å finne en løsning for region- og flybusser gjennom kollektivbuen som ikke forsinker superbussene.»

Kraftige reaksjoner fra flybusselskapene

Begge de to flybussoperatørene i Sør-Trøndelag, Unibuss Ekspress og Nettbuss reagerer kraftig på planene om å utestenge flybussene fra superbussholdeplassene.

- Det kan virke som at «superbuss gjør blind» og at superbussen er blitt et så stort prestisjeprosjekt at man ikke lenger evner å se helheten i busstilbudet. Å kjøre busspassasjerer til og fra Værnes er i høyeste grad også kollektivtrafikk. Vi har seks avganger i timen, og planlegger ytterligere en økning i rutefrekvensen i løpet av året. Flybussen frakter årlig over en million busspassasjerer mellom Trondheim og Værnes, sier direktør Bjørn Myhre i Nettbuss Travel Trondheim.

Han mener det «vil være uheldig, negativt og villedende å ekskludere flybusspasssjerene fra superbussholdeplassene.» - Det har vært gjort forsøk tidligere på egne holdeplasser for flybussene, noe som falt uheldig ut. Passasjerene forventer at flybussen stopper på alle holdeplassene langs traseen. Å stoppe andre steder vil også gjøre det mindre fleksibelt for passasjerer som reiser med superbussen. Vi har en rabattert overgangsordning med AtB som da vil bety at de reisende må forflytte seg fra en holdeplass til en annen. Dette vil være et «superdårlig» tilbud, sier Myhre.

LES OGSÅ (Lederartikkel): Ottervik må gi svar om superbuss

- Kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen

- Men det er vel et faktum at både billettering og bagasjehåndtering forårsaker ekstra lange stopp for flybussen?

- Vi kjenner oss ikke igjen i en slik beskrivelse. Vi legger selv stor vekt på effektiv betaling og korte stopp på holdeplassene. Alle passasjerer som går på bussen i Trondheim sentrum på vei til Værnes, betaler først ved en utvidet stopp på Trondheim Sentralstasjon. Når det gjelder bagasje, tar de fleste av passasjerene med seg vesker, kofferter og lignende rett inn på bussen. Jeg kan derfor ikke se at det er flybussen som skaper framkommelighetsproblemer på holdeplassene, sier Myhre, som også påpeker at det allerede i dag er kantstopp på de fleste holdeplassene i sentrum.

- Vi vil gjerne samarbeide med Superbussprosjektet og Sør-Trøndelag fylkeskommune om å finne gode løsninger for holdeplassene fra 2019, sier Myhre til slutt.

- En stor andel uten bagasje

- Værnesekspressen har halvert kontantbetalingene det siste året. Ni av ti passasjerer betaler nå enten online før de går på bussen eller med kort, sier drifts- og markedssjef Trond Thorsø Skullerud i Unibuss Ekspress/Værnesekspressen. Selskapet har over 70 avganger daglig til og fra Værnes.

Skullerud mener opplysningene om at bagasjehåndtering skaper «store avviklingsproblemer på stasjonene» ikke er korrekt. – En stor andel av våre passasjerer er forretningsreisende uten bagasje. Utfordringen med mye bagasje er stort sett sentrert rundt høytidene , da studentene reiser hjem. Vanligvis er det ellers så lite bagasje at passasjerene tar det det med inn på bussen, noe som ikke forlenger stopptiden, sier Skullerud, som mener endring av holdeplasser for flybussen vil gi et dårligere tilbud for passasjerer som vil korrespondere med superbussen.

- Dersom flybussholdeplassen flyttes bør de ligge så nærme superbussens stoppested som mulig, påpeker Skullerud.

LES OGSÅ (Kronikk): Trondheim skal være best på buss

foto
Stoppnekt. Superbussholdeplassen ved Dalen Hageby er en av 13 stoppesteder som har stopp for både superbuss og flybuss fra august 2019. Blir det slik rådmannen og Superbussprosjektet går inn for, får ikke lenger flybussen stoppe ved denne stasjonen. Foto: Terje Svaan
foto
Direktør Bjørn Myhre i Nettbuss Travel Trondheim. Foto: Dino Trto