Vest åpnet med 3 ruter, pass fra nord og øst. Hva bør syd melde? 3 grand ser greit ut, og der går det veldig bra om det tas kløverfinesse som er beste sjanse når man vet at ruter sitter 7-1. Men syd doblet, og nord sa 3 hjerter. Nå kunne syd igjen ha foreslått 3 grand, men han sa 4 kløver. Da nord korrekt oppfattet det som en meget sterk melding løftet han til 5 kløver.

Vest spilte ut ruter konge til esset. Kløver til kongen ble fulgt av vellykket kløverfinesse, og elleve stikk var sikret. Så resten av kløverstikkene. Øst kastet først to spar, men da den sjette kløveren ble spilt fikk øst for seg at syd hadde fire spar, og derfor kastet han en hjerter for å holde fire spar. Det var fatalt. Posisjonen var:

Øst hadde ikke bruk for fire spar i det hele tatt. Siden han hadde kastet en hjerter var vest blitt alene om hjerterholdet. Spillefører tok for ess-konge i spar. Vest fulgte på den første, men hva skulle han kaste idet den andre sparhonnøren ble spilt? Hvis han kastet hjerter ville spillefører få tre hjerterstikk (og tolv i alt). Så han kastet ruter 10.

Men da spilte syd ruter knekt som tok med seg vests siste ruter, og spillefører tok resten – ruter 9 var godspilt. Tolv stikk i 5 kløver ga bra score selv om noen var i 3 grand med elleve.

Her kan du lese mer om bridge.