Solvik-Olsen avviser dermed Ap-representant, Karianne Tungs, bekymring for at elektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen er etter skjema. Han kaller Tungs kritikk i Adresseavisen useriøs.

- Karianne Tung må gjerne late som ingenting skjer med Trønderbanen før Dovre faller. Fakta er at Jernbaneverket er godt i gang med denne jobben. Men jeg er komfortabel med Tungs tilnærming. Hennes påstander vil vise seg å ikke holde, det er det faktiske resultatet som gjelder. Den som ler sist, ler best, fremholder Frp-ministeren.

Dovre faller 2023?

- Tung sier man må kjøre diesel til Dovre faller. Du sier diesel til ...?

- Senest 2023. Men Jernbaneverket ligger godt an med arbeidet og er foran skjema, sier samferdselsministeren – og viser til en artikkel i bladet Bygg.no, hvor det heter at Jernbaneverket har tro på at togene kan bruke det elektriske kontaktledningsanlegget før 2023.

- Så det kan tidligst bli..?

- Et par år før 2023. 2023 var ambisjonsnivået Arbeiderpartiet la opp til i Nasjonal Transportplan og til tross for hva Tung sier, vet alle at det ikke ville vært på på plass noen elektrifisering før den tid. Vi ville hatt dårligere fremdrift på en rekke prosjekter hvis Ap hadde ledet landet. I stedet for å klage burde Tung og Ap burde juble over at prosjektet er vedtatt og at vi så godt som er klar til å trykke på startknappen. Vi gjør jobben Trøndelag har ventet så lenge på, sier Solvik-Olsen.

- Oppsiktsvekkende

Driften av Trønderbanen og Meråkerbanen skal som kjent legges ut på anbud. Tung, som er mot denne konkurranseutsettingen, synes det var merkelig at samferdselsministeren ikke brukte anledningen med anbud til å sette krav om annet materiell enn dieseltog.

Solvik-Olsen sier at det oppsiktsvekkende at Tung mener hun vet hva som skal stå i en anbudskontrakt før den er skrevet.

- Åpner du nå for at det blir oppgradert materiell i forbindelse med en anbudsprosess?

- Selve materiellet er ikke en del av anbudsprosessen. Det er staten som stiller med skinner og tog, og derfor er det staten som har styring med innfasing av nytt materiell. Svaret mitt til Tung gikk på at vi ikke kan legge opp til et trafikkmønster allerede fra 2018 basert på strøm, når det faktisk ikke ennå er strømledninger på store deler av strekningen. Det ville skapt kaos på jernbanestrekningene i flere år. Jeg må si jeg synes det er leit at Tung legger opp til et slikt debattnivå.

- Hvilke krav vil dere sette i anbudet til det nye rutemønsteret?

- Det er for tidlig å si, vi skal bruke dette året på å finne ut det. Allerede har vi økt antall avganger. Vi skal ha en sekvens på hvert femtende minutt, hver halvtime eller hver time. Dette er noe som må være forutsigbart for de reisende. Målsettingen for trønderbanen er flere avganger og gjøre det mer attraktivt å reise med tog inn og ut av Trondheim.