Mens enkelte vil juble over prognosene for vinterværet, vil andre trolig grue seg.

Varslene for vinteren 2015/16 fra amerikanske Accu Weather er dyster lesning for de som håper på en mild vinter.

LES PÅ PLUSS: Rekordkaldt område i Atlanterhavet skaper bekymring hos klimaforskerne

«Ekstrem kald» vinter

De amerikanske langtidsmeteorologene, som pleier å treffe meget korrekt med sine sesongprognoser, fastslå at vinteren i Nord-Europa kommer til å bli «ekstrem kald».

En av årsakene til at vinteren kan bli særlig kald er værfenomenet "El Nino" i Stillehavet som også påvirker været i Europa.

Gjør som 15 867 andre - følg VærAdressa på Facebook

SE BILDENE: Ikke alle hadde problemer med å fly i tåka

Vinterens kuldevarsel betyr at de to siste års milde vintre vil bli avløst av vinterværet som har store likheter med vintrene 2009/10, og 2010/11 og 2012/13 som alle var langt kaldere enn normalt.

Særlig vinteren 2010/11 var ekstrem. Da ble det målt under - 15 grader i totalt 14 døgn og under - 20 grader i seks dager i januar og februar med - 24,3 grader 23. februar som det kaldest.

På Røros ble det målt under - 40 grader tre dager på rad i januar. 8. januar viste gradestokken - 42,1 grader.

Varsler mild øg tørr oktober og november

Følg VærTorsten på Twitter

Mindre snø enn normalt

Været til vinteren vil preges av høyrykk i øst og lavtrykk i vest, noe som vil gi tilførsel av meget kalde luftmasser øst - og nordfra gjennom vinteren.

En kald vinter betyr som regel også en tørr vinter med nedbør under det normale fordi høytrykksvær fører til fralandsvind og oppholdsvær.

Vinteren 2009/10 fikk Trondheim mindre enn to tredjedeler av normal vinternedbør.

Men noen gleder seg til vinteren! Her er en sak om 10 trønderske vintergleder på trd.by.

Iføle amerikanske Accu Weather blir årets vintr unormalt kald. Foto: Accu Weather