Det er over 25 prosent flere søknader enn i 2015, da det også ble satt rekord.

– Den sterke økningen i antall søknader kan tyde på at flere enn før har det stritt økonomisk før jul, sier Tone B. Arnesen i Kirkens Bymisjon.

Juleinnsamlingen er samarbeid mellom Adresseavisen, Bymisjonen og byens menigheter.

På søknadsskjemaet er det plass til en linje grunngivelse for hvorfor de søker om økonomisk støtte. Det store flertallet nøyer seg med å fylle ut den ene linjen, men det finnes unntak.

Brev med sterke inntrykk

- Enkelte søkere legger ved et brev til søknaden hvor de utdyper litt mer om hvorfor de ønsker litt ekstra økonomisk bistand før jul. Det gjør sterkt inntrykk å lese det de forteller, sier Arnesen og siterer fra et brev fra en uførepensjonist.

Vedkommende forteller at i år er det så vidt pensjonen i desember strekker til når alle utgifter er betalt. De pengene som blir til overs er så få at det ikke er mulig å kjøpe noe ekstra til jul.

"Jeg blir utenfor i samfunnet. Det føles sårt og nedverdigende", skriver uførepensjonisten.

- Føler seg ensomme og forlatte

- For mange er julen synonymt med kjøpepress. Uansett hvor man snur seg er det annonser for gaver til jul. For den som mangler penger til å kjøpe noe ekstra, er julen en trist periode. Julen, som skal være en gledens høytid, blir et kjas og et mas om flest mulig gaver. Da føler de som har dårlig råd seg ekstra ensomme og forlatte, forteller medarbeideren i Kirkens Bymisjon.

Noen kommer også innom lokalene til Kirkens Bymisjon i Munkegaten for å fylle ut søknadsskjemaet og for å slå av en prat. – Da får vi høre historier om at livet kan være vanskelig. De setter pris på å få snakke med noen om livet sitt, at vi har tid til å lytte, forteller Arnesen.

En annen forklaring på det rekordhøye søkertallet i år, kan være at enda flere enn før har fått kjennskap til juleinnsamlingen og muligheten det gir til å få noe ekstra å rutte med til jul.

- De som søker om støtte fra juleinnsamlingen er både minstepensjonister, uføretrygdede og barnefamilier, sier Arnesen.

Flere enn før vil få avslag

Rekorden i antall søknader får konsekvenser for hvor mange som får hjelp.

- Vi kan allerede nå si at søknadsmassen er så stor at det ikke er mulig å gi et positivt svar til alle som ber om hjelp. Fordi det er flere enn tidligere som har søkt, vil det også bli flere som vil få avslag. Alle som får avslag får et kort likelydende brev, sier Arnesen.

Hun har ansvaret for å gå igjennom søknadene som blir levert i Vår Frue kirke for å sjekke at de er korrekt utfylt. – Etter at søknadene er sortert, blir de sendt videre til diakonen i den enkelte menighet som gjør en prioritering blant søknadene om hvem som skal få et gavekort på mat for 1000 eller 1500 kroner, forteller Arnesen.

Gavekortene er øremerket innkjøp av dagligvarer i enkelte butikker.

De tre hovedgruppene som blir prioritert i tildelingen av gavekort, er mennesker menigheten har godt kjennskap til fra før og kjenner livssituasjonen til. Dernest barnefamilier og søkere over 60 år.