Smålom, toppand, grågås, vipe, rødstilk, stokkand, hegre, trane og kjerrhauk. Det er fuglearter folkene med kikkert observerer ved Rusasetvatnet. Fuglelivet er tilbake med restaureringen av vannet. Rusasetvannet ble oppdemt på 1600-tallet for å etablere møllevirksomhet under storhetstiden på herregården Austrått. Så ble det tørrlagt etter ulike inngrep på 1980 og 90-tallet da vannet ble tappet ned. Nå er vannet tilbake, og det er skapt et nytt våtmarksområde ved foten av Rusasetfjellet i Ørland.

foto
Slik ser det ut: Med vannet kom fuglelivet.

Det er snart ti år siden ørlendingene bestemte seg for å gjenskape Rusasetvatnet til fordums storhet.

- Uframkommelig sump

- Det var en uframkommelig sump. Nå er det er flott våtmarksområde for friluftsliv og trening, sier miljøverndirektør Stein-Arne Andreassen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Rusasetområdet var en gang viktig for friluftsliv og rekreasjon med et rikt fiske- og dyreliv. Det forsvant da vannet ble tappet ned.

foto
Miljøverndirektør Stein-Arne Andreassen

Lørdag er det offisiell åpning av friluftsområdet med den nyoppdemte innsjøen og turstier under tittelen «Herregårdsveier for en ny tid». Ørland kultursenter har gjennomført et av Norges største naturrestaureringsprosjekter, og både folk og fugler strømmer til området. Dette skal bli et av Ørlands mest attraktive friluftsområder, ifølge kultursenteret.

Folk og fugler

- Målet er å lage turstier mellom Austråttborgen, Rusasetvatnet og boligområdene i deler av både Ørland og Bjugn, sier historiker Daniel Johansen i Ørland kultursenter. Han ønsker å vise fram det historiske landskapet og natur- og kulturminnene rundt Austråttborgen. Og allerede før friluftsområdet er helt ferdig, strømmer joggere, barnefamilier og syklister til turområdet.

foto
Rusasetvatnet og Austråttlandskapet: Historiker Daniel Johansen i Ørland kultursenter vil vise fram kultur- og naturminnene i Ørland. Våtmarksområdet ved Rusasetvatnet er en del av det.

En stolt Daniel Johansen viser fram området til miljøvernavdelingene hos fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag. De er 40 mennesker som er på Fosen, mest for å bli kjent før de blir en avdeling i forbindelse med fylkessammenslåingen.

Tilhørere med kikkert

Mens Johansen forteller om prosjektet, står mange av tilhørerne med kikkert og studerer fuglelivet. Johansen kan fortelle at det ble observert 900 svaner samtidig en desembermorgen i fjor, to måneder etter at de stengte demningen. Med våren kom vipe, rødstilk, krikkender, traner og smålom og slo seg ned på hekkeøyene de har laget. Og nå med høsttrekket har nesten 5000 grågjess og over 100 traner oppholdt seg i vannet samtidig i flere dager på rad, ifølge kultursenterets egne observasjoner.

foto
Peker og forklarer: Daniel Johansen i Ørland kultursenter forteller om restaureringen av Rusasetvatnet.

Tilgjengelig uten bil

Miljøvernavdelingen har vært engasjert i restaureringen og bidratt med råd og prioriteringer for å få pengestøtte. Miljøverndirektør Stein-Arne Andreassen slår fast at de med restaureringen har fått til et våtmarksområde som er viktig for fuglelivet og ikke minst for folk.

foto
Skiltet turvei: Det er 1,55 kilometer til Austråttborgen og 6,4 kilometer til Brekstad.

- Det blir flere folk i Ørland. De trenger tilgang til friluftsområder, sier miljøverndirektøren hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

- Her har vi fått et nytt område for friluftsliv knyttet til våtmark og et historisk kulturlandskap. Her er det lett tilgang for folk uten å bruke bil, sier han.

foto
Det måtte traues ut 115 000 kubikk masse for å gjenskape vannspeilet. Dette bildet er tatt våren 2016. Foto: Airphoto Fosen