Det ligger an til et spennende kommunestyremøte i Skaun 21. juni. Da skal lokalpolitikerne bestemme om kommunen skal fortsette alene eller slå seg sammen med en annen kommune. Folkeavstemningen gjorde det ikke enklere for politikerne.

- Flertallet sa ja til sammenslåing, sier kommunestyrerepresentant Anita Gilde (Frp).

Dette mente innbyggerne:

Resultatet av mandagens folkeavstemning kan tolkes som om flest stemte for at kommunen fortsetter som en selvstendig kommune, men nesten 54 prosent stemte for kommunesammenslåing. Valgdeltakelsen var bare 40,1 prosent. Innbyggerne i Skaun hadde tre alternativer å stemme over, og resultatet ble slik:

Skaun som i dag 45,63 %

Orkdalsalternativet 26,76 %

Melhusalternativet 27,19%

I Melhus stemte 24 prosent av innbyggerne. Det gjør at høyrepolitiker Guro Angell Gimse ikke føler seg bundet av folkeavstemningen.

Melhus eller Orkdal?

Senterpartiordfører Jon P. Husby (Sp) har vært tydelig på at han mener Skaun bør fortsette som egen kommune. Han har også tatt valgresultatet som inntekt for sitt eget syn.

- De fleste som har stemt, vil at Skaun fortsetter som egen kommune, sa han.

Men dagen derpå går debatten varmt. Anita Gilde (Frp) slår fast at innbyggerne støttet hennes ønske om sammenslåing.

- Problemet nå er at Melhus ikke ønsker å slå seg sammen med Skaun. Vi har derfor bare Orkdalsalternativet igjen, sier hun.

Dobbelt så mange eldre

Anita Gilde regner med at Senterpartiet er storfornøyd med resultatet som kan tolkes som at flest vil fortsette alene. Hun derimot mener at Skaun må slå seg sammen med andre for å takle utfordringene som kommer.

- Dette er en reform for framtida, og det har vi ikke fått tydelig fram. Politikerne har sviktet. Det viser også den lave valgdeltakelsen, sier hun.

- I 2040 er det dobbelt så mange eldre som trenger omsorg. Vi har ikke fått fram hvor viktig det er med sammenslåing.

- Men hva tror du de som stemte for sammenslåing med Melhus, vil si dersom de blir tatt til inntekt for sammenslåing med Orkdal?

Det vet vi jo ikke. Vi vet ikke hva de ville ha stemt alternativt. Om de ville ha stemt for fortsatt selvstendighet eller om de ville ha stemt for Orkdal.

- Skaun bør deles

Også formannskapsmedlem Erik Fenstad (H) slår fast at det var flertall for kommunesammensslåing.

- Jeg er fornøyd med at 54 prosent sa at Skaun må slå seg sammen med en nabokommune. Men fordi folk har delt seg mellom Melhus og Orkdal, må vi finne ut hva vi gjør med det.

Erik Fenstad mener resultatet fra folkeavstemningen kan tyde på at Skaun bør deles slik at Buvik ender i Melhus og Børsa i Orkdal.

LES OGSÅ: Orkdal, Melhus eller bare Skaun

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Stille før Sanner

foto
Ferske tall: Rådmann Jan Yngvar Kiel, økonomisjef Knut Nygård, ordfører Jon P. Husby (Sp), Bjørn Hammer, Buviklista og Siri Grøttjord (Ap) studerer valgresultatet sent mandag kveld. Foto: THERESE ALICE SANNE
foto
Fornøyd med flertallet: 54 prosent stemte for kommunesammenslåing, sier formannskapsmedlem Erik Fenstad (H). Foto: Vegard Eggen