Ved hjelp av blant solceller på taket og nye teknologiske løsninger skal dette bli et miljøbygg i verdensklasse, lover byggherre Entra. Handelshøyskolen BI – campus Trondheim – skal stå ferdig til skolestart i august 2018, klar til å kunne ta imot om lag 1650 studenter og 25 ansatte. Bygget på Brattørkaia er totalt på 8400 m², fordelt på fem etasjer.

Rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI sa i sin tale under grunnsteinsnedleggelsen at BI har et sterkt fokus på miljøvennlig og energieffektiv drift av sine bygg.

Statsråd Helgesen fremholdt at Norge innen 2030 skal være klimanøytral. Da er det viktig å gjøre de viktige valgene allerede nå. Campusen på Brattøra er bygget med tanke på fremtidige energikrav.

Tåler ekstremvær

- Dette er et bygg som tåler mer ekstremvær og uforutsette hendelser, sa Helgesen og la til at bygg og fysiske omgivelser kan bidra til hvordan man tenker og samarbeider.

Statsråden sa også at det vil være betydelig etterspørsel etter bærekraft, det blir den nye agendaen.

– Vi må da velge nye teknologiske løsninger. Det kan være risikabelt, men det er viktig å være i front, sa Helgesen.

Skibnes Arkitekter AS har tegnet bygget som viser en hvit diamant med innfallsvinkler som definerer nye siktlinjer og åpenhet.

Handelshøyskolen BI skal leie hele bygget på en 20 års leiekontrakt.

Læring og nytenkning

Ifølge rektor Henjesand skal nybygget bidra til et miljø som kan inspirere til refleksjon, læring og nytenkning. For BI skal man gjennom leieperioden oppnå lavere bokostnader. Med tanke på miljøet blir energiforbruket lavere, og det kan ventes redusert klimautslipp.

Campusen blir liggende mellom Miljødirektoratet og Powerhouse. Sistnevnte får byggestart 1. april i år, med ferdigstillelse 1. mars 2019. Administrerende direktør Arve Regland i Entra sa i sin tale at så langt han kjenner til, finnes det i dag ingen høyskolebygg som har så lavt energibehov i drift eller så høy solkraftproduksjon.

Et forbruk på mindre enn en tredel av det mest energieffektive høyskole-/universitetsbygget i Enovas bygningsnettverk vil gjøre prosjektet til det suverent mest energieffektive høyskolebygget i Norge, og sannsynligvis i hele verden.

Lave klimagassutslipp

Bygget blir liggende ved Midt-Norges største kollektivknutepunkt. Det brukes materialer med lave klimagassutslipp fra produksjon og transport.

I likhet med Powerhouse skal sjøvann brukes til kjøling og oppvarming.

Regland sa at når Brattørkaia blir ferdig utbygd innen et par år, vil Powerhouse og Handelshøyskolen BI med sine studenter være med og skape liv og røre i den nye bydelen.

Kommunalråd Jon Gunnes (V) understreket at grunnsteinsnedleggelsen er en gledelig og viktig merkedag. Han minnet om at Brattøra har vært omtalt som Trondheims indrefilet, og Trondheim skal fortsatt være Nordens beste studentby.

Ikke lenger steinørken

Det 40 meter høye og 18 200 m² store Powerhouse blir betydelig større, men også det bygget vil bli et fyrtårn hva gjelder teknologiske nyvinninger på miljøfronten. Powerhouse vil produsere mer energi enn det forbruker og skal levere energi til andre bygg i området.

- Brattøra har vært en steinørken. Entra har gjort området spennende med sine nybygg. Handelshøyskolen BI med sine nærmere 2000 studenter vil berike området og skape folkeliv, sa Gunnes.

foto
Campus: Handelshøyskolen BI skal leie hele bygget på 8400 kvm, fordelt på fem etasjer av Entra. Foto: Illustrasjon: Skibnes Arkitekter AS og 3D estate
foto
Kantine: Dette blir kantinen i den nye Handelshøyskolen BI. Foto: Illustrasjon: Skibnes Arkitekter AS og 3D estate
foto
Miljøbygg: Campusen til Handelshøyskolen BI skal stå ferdig vtil semesterstart høsten 2018. Foto: Illustrasjon: Skibnes Arkitekter AS og 3D estate
foto
Miljøvennlig: Campusen på Brattøra blir lys og luftig. Her skal 1650 studenter flytte inn. Foto: Illustrasjon: Skibnes Arkitekter AS og 3D estate