Det nærmer seg fremleggelsen av statsbudsjett for neste år. Det skjer torsdag 6. oktober. Men allerede nå kan Nærings- og fiskeridepartementet avsløre at to trønderske matprosjekt har ekstra grunn til å glede seg, uavhengig av statsbudsjettet:

Liantunet på Lian får innvilget sin søknad om 300000 kroner til å fortsette sine sjømattiltak overfor barn og unge.

Trøndersk kystkompetanse får 100000 til å kjøre på med sitt arrangement i Mathallen i slutten av oktober.

- Anerkjennelse

Liantunet er et ikke-kommersielt selskap som jobber for en varig endring i samfunnets holdninger og handlinger knyttet til mat og matproduksjon, og har gjort seg bemerket for sitt sjømatengasjement overfor barn.

Liantunet har samme eiere og drivere som Lian restaurant – og matprosjektet har vært blant fiskeriminister Per Sandbergs favoritter siden de startet opp for tre år siden.

- Dette er svært gledelig og en fjær i hatten. Vi har jobbet bevisst med barn og sjømat i flere år, sier Inge Johnsen. Han er eier og driver av Liantunet.

- Støtten fra departementet er ikke bare en anerkjennelse av oss, men også våre private samarbeidspartnere, mener Johnsen.

Barn er målet

Trøndersk kystkompetanse er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for bedrifter på Hitra og Frøya.

De søkte også om rundt 300000 for å arrangere sjømataktiviteter i Mathallen i Trondheim. Nå får de 100000 kroner.

I søknaden til departementet blir det skissert en rekke tiltak for å informere innbyggere i Trondheim om norsk sjømatproduksjon på Hitra og Frøya – og de har en rekke tiltak de ønsker å gjennomføre for barnehager og skoler i Trondheim.

Lokal glede

Fiskeridepartementet styres for tiden av Frp. Nå er partiets folk i Sør-Trøndelag naturlig nok fornøyd.

- Dette er veldig positivt og bidrar til å tydeliggjøre viktigheten av havbruksnæringen i regionen vår. Tiltaket, som rettes spesielt mot barn og unge, vil være med på å sikre rekruttering og gi sunne og gode matvaner hos barn og unge. Ja, voksne også, sier stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune i Frp.

- Regjeringen satser på lokal sjømat og god folkehelse. Dette er veldig bra, sier Frps gruppeleder i Trondheim, Elin Marie Andreassen.