Erik Jondell blir leder for Klemenskirke-prosjektet

foto