- Det fremstår nærmest useriøst av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag å presse gjennom noe sånt med så dårlig tid, sier Arnstad.

Hun har stor forståelse for at saken skaper reaksjoner hos folk på Fosen. «Respektløst» er uttrykket Arnstad bruker om hvordan saken er lagt frem, og behandlet hittil.

- Det er ingen grunn til å bruke masse tid og ressurser på denne saken ennå, uansett utfallet av Stortingets behandling, sier Sp-politikeren.

Agiterer til opprør

Sp-utspillet kommer etter at kommunene før helgen nærmest ble pålagt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag å vurdere sammenslåing til én storkommune på Fosen. Det må skje på bare noen uker, før Stortinget behandler saken 8. juni. Det har ført til kraftig murring blant politikerne i flere kommuner.

Harald Fagervold, som representerer Pensjonistpartiet i kommunestyret i Rissa, som allerede står midt oppe i en sammenslåingsprosess, går så langt at han oppfordrer andre til å bli med på et opprør mot hele saken.

- Dette er helt meningsløst. Som lokalpolitiker er jeg avhengig av engasjement. Denne saken gjør at jeg totalt mister energien, sier han.

-Helt bortkastet

Fagervold mener tidspresset får det til å fremstå som om noen har et ønske om å presse gjennom en vanskelig sak.

- Kort tid betyr at det er vanskelig å sette seg inn i saken, få behandlet den skikkelig og skape engasjement, sier han.

foto
Vil ha opprør: - Rissa og Leksvik er vendt mot Trondheim, ikke Fosen, sier Pensjonistparti-politiker og pendlerrepresentant, Harald Fagervold. Han argumenterer for et opprør mot ekspressbehandlingen av storkommune-planene. Foto: Tore Venås

Pensjonistpartipolitikeren er opptatt av den tunge prosessen som Rissa og Leksvik har gått gjennom for å slå seg sammen.

- Det arbeidet, og alt det har kostet, kan nå vise seg bortkastet. Det som kan skje, er at Stortinget oppretter en ny kommune i 2018, for så å vedta å legge den ned i 2022. Noe lignende tror jeg aldri har skjedd før, sier han.

Ingen realisme

Både Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) og varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) har tidligere fortalt Adressa at de ser det som urealistisk at kommunene skal greie å komme med en innstilling til Stortinget. Det er også tidligere varaordfører i Rissa, Tormod Overland (Frp), enig i.

- Vi reagerer på at Staten nå skal komme inn og overprøve det vi har kommet til, etter så mange folkeavstemninger og runder frem og tilbake, sier han.

Overland har selv helt siden 2007 har jobbet med å få på plass nye veiforbindelser på Fosen, men uten å nå frem med planene om en ny veiakse på tvers. Frp-politikeren viser til at det ville kunne dannet grunnlag for en annen kommunestruktur om man fikk på plass veiløsninger, som krysset Stjørnfjorden og Åfjorden, som i dag deler Fosen. Han tror det ville fjernet motstanden.

- Det er klart det koster, men skal du ha en kommune som fungerer må du ha forbindelser. Det nytter ikke å telle innbyggere og dra en strek på kartet, sier Overland.

- Vil oppheve tvangsvedtak

Arbeidet med én storkommune på Fosen er i tråd med forslaget som fylkesmannen i Sør-Trøndelag presenterte. Arnstad sier hun reagerer på at Statens representant, Fylkesmannen, forsøker å diktere en løsning på tvers av kommunenes egne ønsker og prosesser.

I likhet med Overland og Fagervold reagerer Sps Marit Arnstad på ekspressbehandlingen av saken.

LES KOMMENTAREN: Hastverk for samling av Fosen

- Hastverket er helt meningsløst. En slik løsning hadde ikke full oppslutning i kommunene. Likevel skal en så omfattende og dyptgripende endring presses gjennom på få uker. Det er knapt diskutert i prosessen i forkant av dette. Det overrasker meg, og innebærer i realiteten slett saksbehandling, sier Arnstad.

Hun er klar på at det fra Senterpartiets side kun er aktuelt med frivillig kommunesammenslåing.

- Dersom Stortinget vedtar denne typen tvangssammenslåinger, vil vi oppheve det i november, dersom valgresultatet gir oss mulighet til det, sier Arnstad.

Arnstad understreker at en slik sak ikke er avgjort 8. mai, men trolig ikke før valget i høst er over.

- Jeg vil si til kommunene at et tvangsvedtak 8. juni er ikke noe endelig vedtak. Kommuner er pliktoppfyllende. Men det å sette i gang prosesser, og bruke personalkrefter på noe sånt, som det kanskje ikke blir noe av, bør de være forsiktige med.

Krever frivillighet

Arbeiderpartiets fylkesleder, Karianne Tung, karakteriserte før helgen prosessen på Fosen som «useriøs» og med «uforsvarlig hastverk». Hun utelukket likevel ikke at en storkommune kunne være en god idé, men gjør det klart at kommuner som føler seg presset inn i en sammenslåing skal kunne få angre seg med Arbeiderpartiet i regjering. Det støtter også partiets kommunalpolitiske talskvinne, Helga Pedersen.

foto
For frivillighet: Ap's kommunalpolitiske talskvinne, Helga Pedersen, åpner også for at kommuner som blir tvunget til sammenslåing, kan få behandlet saken på nytt, om de kommer i posisjon, etter valget. Foto: Vegard Eggen

- Alle kommuner med tvangsvedtak, skal få saken sin belyst på nytt om de ønsker det, sier Pedersen.

- Men i dette ligger det at utfallet av en ny prosess ikke er gitt?

- Arbeiderpartiet skriver nå at alle kommunesammenslåinger skal være frivillig. Punktum. Det er i tråd med vedtaket vårt i 2015 – og en sterk og tydelig beskjed til stortingsgruppen, sier Pedersen.

Pedersen vil ikke gå like langt som Arnstad – og si at kommunene nærmest skal boikotte fylkesmannens prosess for en storkommune.

- Jeg har ikke lyst til å gå inn i selve prosessen på Fosen. Kommunene må gjøre det de selv mener er fornuftig. Men vi kommer ikke til å forplikte oss til å gjennomføre tvangsvedtak som et knappes mulig stortingsflertall presset gjennom noen uker før.

Krfs kommunalpolitisk talsmann, Geir Toskedal (bildet), har en litt annen inngang på saken. Han sier det kan være smart av kommunene å vurdere et vedtak om å slå seg sammen.

- Jeg forutsetter at Fylkesmannen, som skal opptre upolitisk, på faglig grunnlag har kommet med råd til kommunene om å vurdere det. Om de vedtar det, vil de eventuelt også bli inkludert i de belønningsordningene som foreligger, sier Toskedal.

Han viser likevel til at KrF har fattet vedtak om å lytte til flertallsvedtak.

foto
KrFs kommunalpolitiske talsmann, Geir Toskedal. Foto: NTB SCANPIX

- Kommunesammenslåing skal handle om frivillighet. Hele veien. Kommunene må selv vurdere hva som er best, sier han.

- Det kan hende distriktene det er snakk om vil tjene på det. Poenget er at vi ikke vil sitte i Oslo, på Vestlandet eller andre steder og vedta hva som er riktig for de på Fosen, sier han.