- Jeg gikk jo av for å sikre regjeringsprosjektet

foto