Foreldre holder barn hjemme etter trusler om skoleskyting

foto