Adresseavisen skrev tirsdag om Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sin rapport om rømming hos oppdrettslaks. I rapporten advares det mot at rømt laks kan ha ført til uopprettelige genetiske forandringer hos norsk villaks. Fiskeriminister Per Sandberg er i midlertidig optimistisk på næringens vegne.

– Det er klart at det er en kontinuerlig jobb som pågår hele tiden og det skjer mye nå, men jeg er veldig optimistisk med tanke på framtiden til oppdrettsnæringen. Samtidig synes jeg det er sunt å ha en bekymring, for den vil føre til at både næringen, politikere og forskere bidrar sammen. Vi drar i samme retning, og skal vi lykkes er det enkelte ting som det må ryddes opp i, sier Sandberg.

Må ha kontroll

Sandberg understreker at når det gjelder genetiske endringer som følge av lakserømming er ikke næringen i mål, og at dette er noe det er viktig å ha kontroll på. Selv om majoriteten av laksen som rømmer dør, mener Sandberg at når man har ambisjoner om vekst fremover, så er det mange områder man må ha kontroll på.

Fiskeriminister Per Sandberg er allikevel optimistisk for oppdrettsnæringens framtid. I dag er det en felles avgift som rammer hele næringen, til og med de oppdrettsanleggene som ikke er utsatt for rømming. Sandberg forteller at næringen i dag bruker 4–5 milliarder kroner på rømming og luse – problematikken. Han vektlegger samtidig prinsippet om at det er forurenser som betaler. I tillegg understreker han at teknologien rundt sporing og merking av laks stadig utvikler seg betydelig.

Ikke bekymret for ryktet til oppdrettslaks

Sandberg utdyper videre at det er næringen selv som kan realisere veksten uten at det blir en økning i konsekvensene.

– Jeg har tiltro til næringen og vet at de satser veldig nå. VI har overvåket 150 elver, og det er mindre rømt oppdrettslaks i år enn før. Jeg er ikke bekymret for ryktet til norsk oppdrettslaks, sier Sandberg.

Han utdyper videre at det er tverrpolitisk enighet om at føre var – prinsippet gjelder i norsk fiskeripolitikk.

Jobber målrettet

Øyvind André Haram i Sjømat Norge er enig med Sandberg, og sier han stusset over rapporten. Han forteller at næringen gjør alle tiltak som er nødvendig, og viser til tre nylig publiserte rapporter fra Fiskeridirektoratet. Rapportene forteller om at tiltakene mot rømt oppdrettslaks og lakselus fungerer. Han understreker at næringen jobber målrettet med å få ned rømningstallene.

– Vi gjør alt vi kan for å unngå at laks rømmer, det er et viktig tema for oss. Samtidig ser vi at antallet rømt laks er sterkt redusert.

Når det gjelder de tidligere omtalte mørketallene, som vitenskapelig råd for lakseforvaltning mener kan være to til fire ganger høyere enn de rapporterte tallene, forteller Haram at de må forholde seg til de rapporterte tallene. Haram forteller at han ikke kjenner seg igjen i bildet som males og at de jobber målrettet.

– Her i Trøndelag er det fantastiske tall på villaks i år. Vi i næringen har også skolert i rømningssikkerhet, og det viser seg at det nytter å ta ut rømt laks i elvene, forteller Haram.

Haram legger i midlertidig til at det er i oppdrettsnæringen sin interesse å ta dette alvorlig. Og hvis det kreves, kommer de til å øke investeringene for å forsterke tiltakene.

Øyvind André Haram, Informasjonssjef i Norsk Sjømat Foto: Pressebilde Norsk Sjømat